O, ATENO...


Na nebu vidim Atiku,            
dlijeto u kaneliri.        
Vidim sne u demotiku;          
žar se davni s vinom miri.      
 
Nisi li mi obećana      
u kršu Areopaga?       
(Putena, nedotjerana) 
Nisi li, moja predraga?          
 
Čekam te u žuči noći,
čekam silne oči tvoje.
Hermes će po mene doći,      
da nas srdžbe ne razdvoje.


Primjedbe

Popularni postovi