UMJETNOST RENESANSE: SAŽETI PREGLED (ZEMLJE, UMJETNICI, DATACIJE, DJELA)

ITALIJA

 

Arhitektura 15. stoljeća

 

- TOSCANA:

- Fillipo Brunelleschi (1377-1446), djela: kupola katedrale Santa Maria del Fiore u Firenzi (1420-), Ospedale degli Innocenti u Firenzi (1419-24), San Lorenzo u Firenzi (1419-46), kapela Pazzi u klaustru crkve Sta Croce u Firenzi (1430-33; a kupole i trijem oko 1460), S. Maria degli Angeli u Firenzi (gradnja započeta 1434, napuštena 1437), San Spirito u Firenzi (1436-82), egzedre na firentinskoj katedrali (1439-45), projekt za palaču Pitti.

- Michelozzo di Bartolomeo (1396-1471), djela: San Francesco al Bosco u Mugellu (pregradnja), San Marco u Firenzi (kraj 1430-ih; 2 klaustra+knjižnica), Santissima Annunciata u Firenzi (od 1440; rotonda-kupolu dovršio Alberti), Palazzo Medici u Firenzi (1444), tabernakul u crkvi San Miniato al Monte u Firenzi, kapela Portinari u crkvi San Eustorgio u Milanu (poč. 1460), Banco Medici u Milanu (sačuvan samo portal), radovi u Dubrovniku (1461-64); Minčeta, Bokar, korišteni njegovi nacrti za rekonstrukciju kneževa dvora.

- Leon Battista Alberti (1404-1472), djela: Palazzo Rucellai u Firenzi (1445-70), Tempio Malatestiano u Riminiju (oko 1450; pregradnja), pročelje na crkvi Sta Maria Novella u Firenzi (1458-70), kapela Rucellai u crkvi San Pancrazio (1467), San Sebastiano u Mantovi (1460), San Andrea u Mantovi (1470).

- Bernardo Rossellino (1409-1464),  djela: graditelj za Albertija na palači Rucellai u Firenzi, gradski trg u Pienzi (1459-64; katedrala, biskupska palača, palača obitelji Piccolomini).

- Giuliano da Maiano, djela: arhitektonska plastika za palaču Pazzi u Firenzi (1462-70).

- Giuliano da Sangallo (1443-1516), djela: palača Gondi u Firenzi (1490-98), rad na palači Strozzi u Firenzi, Villa Medici u Pogio a Caiano (1480-ih), nacrti za zavjetnu crkvu Maria delle Carceri u Pratu (1485-92).

- Simone del Pollaiuolo Il Cronaca (1457-1508), djela: završava palaču Strozzi u Firenzi (1498-1507)

- FIRENTINSKE PALAČE 15. STOLJEĆA: Palazzo Medici (1444; Michelozzo, 1517. Michelangelo zatvara kutnu loggiu), Palazzo Ruchellai (1445-70; Alberti, Rossellino), Palazzo Pitti (1458; Brunelesschi, prvotni graditelj L. Fancelli; proširena u 16. st.; B. Ammannati), Palazzo Pazzi Quaratesi (1462-70; arhitekt nepoznat, arhitektonska plastika-Giuliano i Benedetto da Maiano), Palazzo Gondi (1490-98; Giuliano da Sangallo), Palazzo Strozzi (1489-1507; G. da Sangallo i B. da Maiano, a završava je Il Cronaca).

- RIMSKA ARHITEKTURA NAKON 1450: Palazzo Venezia (1455-71), Palazzo della Cancelleria (1486-96), Santa Maria del Popolo (1472-80; poč.16. st. Bramante dodaje apsidu), San Agostino (1479-83; Jacopo da Pietrasanta), Santa Maria della Pacce (1478-83; Bramanteov klaustar), San Pietro in Montorio (1480-1500; u dvorištu je Bramanteov Tempietto), Sikstinska kapela (1473-81; Giovanni de'Dolci).

- URBINO:

- Luciano Laurana (oko 1420/25-1479; Mantova, Urbino, Pesaro), djela: radi na dvoru Gonzage u Mantovi i Sforze u Pesaru (1465), Palazzo Ducale u Urbinu (nakon 1466-72), u službi vojvode Federica de Montefeltra Lucijan gradi palače u Gubbiu, palače u Fossombroneu i Urbaniji, kuće Luminati, Passionei i Pasqualini u Urbinu, te palaču Letimi u Riminiju, 1472-74 radi tvrđavu Conctanza u Pesaru za obitelj Sforza, za dvor Rovere gradi kaštel i most u Senigaliji, arhitektonska zamisao koncepcije slavoluka aragonaca u Napulju i slavoluk Arsenale u Veneciji (?), slike idelanog grada u Urbinu (?).

- Francesco di Giorgio Martini (1439-1501), djela: Sta Maria del Calcinaio u Cortoni (1484), izrađuje skice za tlocrte pojedinih gradova, tiburio za milansku katedralu.

- MANTOVA: Castello San Giorgio (1406), Palazzo Concorezzo (1455).

- Luca Fancelli, djela: pregradnja kaštela San Giorgio, rad na kući u ulici Frattini (1460), dogradio krilo gotičke palače (1481), Mantegnina kuća (dovršena 80-ih), gradio palaču Pitti u Firenzi.

- VENECIJA: Duždeva palača (14. st.-1442), Ca d'oro (1427-36; Matteo Raverti), Palazzo la Foscari (oko 1450), Arsenal (oko 1460), Ca'del Duca (1460-66; sačuvalo se samo podnožje).

- Mauro Codussi (1440-1504), djela: San Michele in Isola (1468-90), radi na palači Corner-Spinelli (1480), radi na zvoniku venecijanske katedrale (1482-90), dovršava crkvu S. Zaccaria (1483; Giovanni Buora radi kapitele u unutrašnjosti), Santa Maria Formosa (1492; pregradnja), San Giovanni Crisostomo (1497-1504; pregradnja), dovršava Scuola Grande di San Marco, dovršava salone za Scuola Grande di Giovanni Evangelisti, pregradnja istočnog krila Duždeve palače.

- Pietro Lombardo (1435-1515), djela: Scuola di San Marco (1487-90; radi prizemlje uz Giovannija Buoru), Palazzo Dario (1487), Sta Maria dei Miracoli (1481-89), Scuola di San Giovanni Evangelisti.

- Antonio Rizzo

- LOMBARDIJA:

- Antonio A. Filarete (1400-1469), djela: Castello Sforzesco u Milanu (14555-57), Opsedale Maggiore u Milanu (1460-65; sačuvano samo pročelje), plan za Sforzindu (ideja o idealnom gradu), radi na kartuziji u Paviji (1451-65).

- Giovanni Antonio Amadeo (1447-1522), djela: kapela Colleoni u Bergamu (1470-73).

- obitelj Solari (Giovanni, Guiniforte i Pietro), djela: kartuzijanski samostan u Paviji (poč. 1473; Giovanni i Guiniforte), Santa Maria della Grazie u Milanu (poč. 1463; Guiniforte-pregradnja, kasnije je Bramante pregradio kor).

- Donato Bramante (1444-1514), djela: Sta Maria presso S. Satiro (dogradnje), kripta katedrale u Paviji (hipoteza!), Sta Maria della Grazie u Milanu (prenamjena kora).

- EMILIA-ROMAGNA: katedrala S. Petranio u Bologni (kroz čitavo 15. st.), Palazzo Sanuti-Bevilacqua u Bologni (1480).

- Biagio Rossetti (1447-1516), djela: Addizione Ercole u Ferrari (1492), Palazzo Scifanoia u Ferrari, San Francesco (1494), San Cristoforo (1498), Casa Rossetti (1490), Palazzo dei Diamanti  u Ferrari(1493).

- ARHITEKTURA ZA ARAGONACA U NAPULJU: slavoluk Alfonsa Aragonskog na Castel Nuovo u Napulju (1443-70; na njemu radili: Pietro da Milano, Francesco Laurana, Paolo Romano, Isaia da Pisa i drugi).

 

 

Arhitektura 16. stoljeća

 

- RIM:

- Donato Bramante (1444-1514), djela: klaustar u crkvi Sta Maria della Pace (1500), „Tempietto“ u dvorištu crkve S. Pietro in Montorio (1502), dvorište „Belvedere“ u Vatikanu (1505), „Raffaelova kuća“ (1512), plan za crkvu sv. Petra u Rimu (1506), nacrt za palaču Caprini u Rimu, palača Cancelleria (uz Bregna).

- Raffael (1483-1520), djela: uz Bramantea radi S. Eligio degli Orefici (nakon 1514), Palazzo Vidoni Caffarelli, nacrt za palaču Branconio dell'Aquila u Rimu, projekt za crkvu sv. Petra nakon Bramantea (1515), nacrti za vili Madama.

- Giuliano da Sangallo (1443-1516), radi izmjene na sv. Petru u Rimu nakon Bramantea.

- Antonio da Sangallo st. (1453-1534), djela: crkva San Biagio i palače u Montepulcianu (1518-45).

- Antonio da Sangallo ml. (1484-1546), djela: projekt za crkvu sv. Petra nakon Raffaela, projekt za crkvu San Giovanni dei Fiorentini, Palazzo Farnese (1534-36; dovršio ju Michelangelo).

- Baldassare Peruzzi (1481-1535), djela: Villa Farnesina (1509-11; on je i slikarski ukrasio jedan dio njene unutrašnjosti-Salone delle Prospettive), Palazzo Massimo alle Colonne (poč. 1535), projekti za sv. Petra nakon Raffaela.

- Michelangelo Buonarroti (1475-1564), djela: kupola sv. Petra u Rimu (1546-61), dovršio Palazzo Farnese, projekt za Campidoglio (poč. 1546), Porta Pia (nakon 1561).

- Pirro Ligorio, djela: paviljon Pia IV. u Vatikanu (1558-62).

- Jacopo Vignola (1507-1573), djela: crkva „Sant'Anna dei Palafrenieri“.

- Giacomo della Porta (1533-1602), djela: crkva „Il Gesu“ u Rimu, crkva Sta. Maria ai Monti, uz D. Fontanu završava kupolu sv. Petra u Rimu prema Michelangelovim nacrtima (1585-90).

- Domenico Fontana (1543-1607), urbanistički projekt za Rim, Lateranska palača, Villa Peretti, kasnije odlazi u Napulj.

- RIMSKE PALAČE 16. STOLJEĆA:

- Palazzo Vidoni Caffarelli, Palazzo Branconi dell Aquila (1515-20; srušena), Villa Madama (poč. 1516), Palazzo Cicciaporci i Palazzo Maccarani (do 1524; G. Romano), Villa Farnesina (1509-11; B. Peruzzi), Palazzo Massiomo alle Collone (poč. 1535; B. Peruzzi), Palazzo Farnese (A. da Sangallo ml., Michelangelo).

- VENECIJA:

- Michele Sanmicheli, (1484-1559, Verona), djela: „Porta Nuova“ u Veroni (1535), „Porta di San Zeno“ u Veroni, „Porta di San Martino“ u Legnanu (1535), „Porta Palio“, „Porta di San Andrea“ ispred Venecije, utvrde po Venetu i Dalmaciji, mletački vojni arhitekt.

- Jacopo Sansovino (1486-1570), djela: trg sv. Marka u Veneciji (Loggetta, Knjižnica), palača Ca'Grande u Veneciji (poč. 1533).

- Andrea Palladio (1508-1580), djela: crkva San Giorgio Maggiore u Veneciji (oko 1561), Spasiteljeva crkva u Veneciji, Teatro Olimpico u Vicenzi (1580-84; radio i V. Scamozzi), Bazilika u Vicenzi (poč. 1549), niz vila u venetskom zaleđu („Vila Cornaro“ 1551-53; „Villa Rotonda“ 1550-1606, završio ju V. Scamozzi), Il Redentore (nakon 1576).

- Vincenzo Scamozzi (1552-1616), djela: završio Villu Rotondu, završio Teatro Olimpico u Vicenzi.

- MANTOVA:

- Giulio Romano (1499-1546), djela: palače Cicciaporci i Maccarani u Rimu (do 1524), Palazzo del Te u Mantovi (1520-34), kuća Giulia Romana u Mantovi (1540-e); slike: „Kamenovanje sv. Stjepana“ u Genovi, oslikao sale palače Te u Mantovi.

- TOSCANA:

- Michelangelo Buonarroti (1475-1564), djela: projekt za pročelje San Lorenza u Firenzi (1516; nije izvedeno), stubište biblioteke Laurenziane u San Lorenzo u Firenzi (1524-34).

- Bartolommeo Ammannati (1511-1592), djela: završio palaču Pitti u Firenzi, „Neptunova fontana“ na Piazza della Signoria u Firenzi (1560-75).

- Giorgio Vasari (1511-1575), djela: Palazzo Uffizi u  Firenzi, Villa Giulia u Rimu (1551-55; radili još J. Vignola i B. Ammannati), nacrt za studiolo Francesca I. Medicija u Palazzo Vecchio u Firenzi (1570-72).

- Bernardo Buontalenti

 

 

Kiparstvo 15. stoljeća

 

- TOSCANA:

- Lorenzo Ghiberti, (1381-1455), djela: sjeverne vratnice firentinskog baptisterija (1403-24), „Porta dell Paradiso“ (1425-52; istočne vratnice firentinskog baptisterija), „Sv. Ivan Krstitelj“ (1414; u niši crkve Orsanmichele u Firenzi), reljefi na bazi krsnog zdenca u sienskom baptisteriju (1416-21).

- Donatello (1386-1466), djela: „David“ (1408-09; kip za vanjsku galeriju sjevernog transepta firentinske katedrale), „Sv. Ivan Evanđelista“ (1410; kip za pročelje firentinske katedrale), „Sv. Marko“ i „Sv. Juraj“ (kipovi za niše crkve Orsanmichele u Firenzi; ispod kipa sv. Jurja-reljef sv. Jurja kako ubija zmaja), kipovi proroka za zvonik firentinske katedrale („Mislilac“ 1415-18; „Prorok sa svitkom“ 1418-20; „Abraham i Izak“ 1421; „Jeremija“ 1423-26; „Habakuk“ 1427-36; radi ih zajedno sa Nanni di Bartolom), „Marzocco“ (1419-20), „Sv. Ludovik Tuluški“ (1421-25), „Herodova gozba“ (1423-27; reljef na bazi krsnog zdenca u sienskom baptisteriju), „relikvijar sv. Rossorea“ za samostan u Firenzi(1424-27), „nadgrobni spomenik Giovannija Peccija“ u katedrali u Sieni (nakon1426), „nadgrobni spomenik antipape Ivana XXIII.“ u firentinskom baptisteriju (1422-28; radi ga zajedno sa Michelozzom), „nadgrobni spomenik kardinala Rainalda Brancaccia“ u Sant Angelo a Nilo u Napulju (1426-28; njegovi su reljefi – „Uznesenje Bogorodice“, „Predaja ključeva sv. Petru“, „Uzašašće“), „Madonna Pazzi“ (1425-30), „Bostonska Madona“ (1428-30; učenici), „nadgrobni spomenik Giovannija Crivellija“ u Sta Maria Aracoeli u Rimu (1432), vanjska propovijedaonica na katedrali u Pratu (1433-38; zajedno sa svojim učenicima i Michelozzom), cantoria za firentinsku katedralu (1434), „Navještenje Cavalcanti“ u Sta Croce u Firenzi (oko1435), stara sakristija u crkvi San Lorenzo u Firenzi (1437-43; 4 tonda s prikazima iz života sv. Ivana Evanđelista, prikaz 4 evanđelista nad vratima, prikazi zaštitnika obitelji Medici nad sopraportama, „Vratnice mučenika“, „Vratnice apostola“), kip „Davida“ (1440), „Atys Amor“ (1440), poprsje Niccola da Uzzana (1432), „Sv. Ivan Krstitelj“ u Sta Maria dei Frari u Veneciji (1432), raspelo iz crkve sv. Ante u Padovi (1444), glavni oltar u crkvi sv. Ante u Padovi (1446-77; sa reljefima sa „Čudima sv. Ante Padovanskog“), konjanički kip Gattamelate u Padovi (1446-53), reljef „Raspeća“ iz Firenze (1454), kip „Sv. Marije Magdalene“ u Firenzi (1450), „Judita i Holofern“ u Firenzi (1453-57), tondo „Madonna Chellini“ (1456), kip „Sv. Ivana Krstitelja“ u katedrali u Sieni (1456), „Oplakivanje“ (1460), propovijedaonice Uskrsnuća i Muke u San Lorenzo u Firenzi.

- Nanni di Banco (1390-1421), djela: „Izaija“ (kip ispod tambura kupole firentinske katedrale), „Sv. Luka“ (kip za pročelje firentinske katedrale), „Porta della Mandorla“ (1414-21; luneta iznad sjevernog portala u firentinsku katedralu), „Quatro Santi Coronati“ u niši crkve Orsanmichele u Firenzi (1410-14).

- Jacopo della Quercia, djela: „nadgrobni spomenik Ilarie dell Caretta“ (1406-07; katedrala u Lucci), poliptih obitelji Trenta u crkvi San Frediano u Lucci, zdenac „Fonte Gaia“ (1408-09; glavni trg u Sieni), „Geneza“ na bočnim pilastrima glavnog portala crkve San Petronio u Bologni (poč. 1425), krsni zdenac u sienskom baptisteriju (1416-21).

- Luca della Robbia (1399-1482), djela: cantoria za firentinsku katedralu (1431-38), „Anđeo s kandelabrom“ u Firenzi (1448), dekoracija svoda kapele portugalskog kardinala u crkvi San Miniato al Monte u Firenzi (1446), „nadgrobni spomenik biskupa Benozza Federiglija“ u Sta Trinita u Firenzi (1453), „Madona s jabukom“ (1460), „Madona u cvijetnjaku“ u Bargellu, poprsje djevojke u tondu (1460), „Stemma Bogorodica s djetetom“ u crkvi Orsanmichelle u Firenzi, medaljoni s prikazima apostola i evanđelista u kapeli Pazzi u Firenzi.

- Andrea della Robbia (1435-1525), djela: tondi za Opsidale degli Innocenti u Firenzi, „Madonna dei Iapicidi“ (1475-80), „Getsemani“ (16. st.; radionica Della Robbia).

- Antonio Rossellino (1427-1479), djela: poprsje Giovannija Chellinija (1456), poprsje Mattea Palmierija (1468), poprsje žene (1460-70), nadgrobni spomenik portugalskog kardinala u San Miniato al Monte (1461-66).

- Bernardo Rossellino, djela: grob Leonarda Brunija u Sta Croce u Firenzi (1444-47).

- Desiderio de Settignano (1428-1464), djela: grob Carla Marsuppinija u Sta Croce u Firenzi (1453-63), tabernakul u S. Lorenzo u Firenzi, reljef Bogorodice s Djetetom u Torinu, poprsja mladih Firentinki.

- Antonio Pisanello (1395-1455), djela: medalja Cecile Gonzage, medalja Ivana VIII. Paleologa (1439).

- Andrea dell Verrochio (1436-1488), djela: „nadgrobni spomenik Cosima Piera i Giovannija Medicija“ u San Lorenzo u Firenzi (1469), „Krist i nevjerni Toma“ u niši crkve Orsanmichelle u Firenzi (1470-e), kip „Davida“ u Firenzi, „Putto s dupinom“ u Firenzi, „Ginerva de Benci“ (1475-80), konjanički kip Colleonija u Veneciji (1483-88), kenotaf kardinala Forteguerri u katedrali u Pistoiji.

- ŠIRENJE STILA NA TLU ITALIJE:

- Mino da Fiesole (1430-1484), djela: poprsje Piera de Medicija (1453), portret Niccolo Strozzija (1454), grobnica u Badiji u Firenzi.

- Benedetto da Maiano (1442-1497), djela: portret Pietra Mellinija (1474), arhitektonska plastika na palači Pazzi u Firenzi (1462-70), „Oltar Navještenja“ u kapeli Mastrogiudici u Sta Ana dei Lombardi u Napulju (1489), „Sv. Sebastijan“ u Misericordiji u Firenzi (kraj 15. st.), anđeo sa svijećnjakom u S. Domenico u Sieni, „Bogorodica s Djetetom“ u Berlinu, „Sv. Ivan“ u Bargellu.

- Antonio del Pollaiuolo (1431-1498), djela: skulptura „Herakla i Anteja“ u Firenzi (1470-e), „nadgrobni spomenik pape Sixta IV.“ u sv. Petru u Rimu (1484-93), „nadgrobni spomenik pape Inocenta VIII.“ u sv. Petru u Rimu.  

- Bertoldo di Giovanni, djela: reljef „Bitka s Heraklom“ u Firenzi (nakon 1478), komemorativna medalja urote Pazzi (1478), „Belerofont i Pegaz“ (1486).

- Il Vecchietta, djela: „Krist“ u crkvi Santa Maria della Scala u Sieni, reljef „Uskrsnuća“.

- Agostino di Duccio, djela: reljefi astroloških tema u kapeli Mjeseca u Tempio Malatestiano u Riminiju, reljefi sa scenama iz života sv. Bernardina u Oratoriju sv. Bernardina u Perugiji.

- RIM:

- Antonio A. Filarete (1400-1469), djela: brončane vratnice na sv. Petru u Rimu (1445).

- Paolo Romano, djela: 4 reljefa s mučenjem sv. Pavla u Vatikanskoj knjižnici u Rimu (1460-64), grob pape Pia II. u crkvi San Andrea della Valle u Rimu (1465-70), tabernakul u Sezzeu, radio na slavoluku aragonaca na Castel Nuovo u Napulju (1453).

- Ivan Duknović (Rim, Trogir, Mađarska), djela: grobnica kardinala Giacoma Tebaldija u crkvi Santa Maria sopra Minerva u Rimu (oko 1475; zamislio i započeo P. Romano), reljefi „Uskrsnuća“, „Stvaranja Eve“ i kip „Nade“ sa rastavljene grobnice pape Pavla II. iz vatikanskih grotta (oko 1475; radio i Mino da Fiesole), grobnica kardinala Roverelle u crkvi San Clemente u Rimu (oko 1470; radio i Andrea Bregno), grobnica kardinala Bernarda Erollia iz (izvorno) crkve sv. Petra u Rimu (oko1479), reljefi portreti kralja Matijaša Korvina i žene mu Beatrice d'Este (1480-ih), portret mladog Cinthija iz Londona.

- Andrea Bregno (1418-1503), djela: pregrada u Sikstini, cantoria u Sikstini, oltar „Piccolomini“, „Kardinal Nicola de Cusa“ u crkvi sv. Petra in Vincoli u Rimu, radio na palači Cancelleria u Rimu (uz Bramantea).

- NAPULJ:

- Francesco Laurana (oko1420/25-1502; Napulj, Urbino, Provansa, Sicilija, Marseille, Avignon), djela: reljef „Ulazak Alfonsa u Napulj“ na slavoluku aragonaca na Castel Nuovo u Napulju (1453-58), portretira vojvodski par u Urbinu, radi portretne medalje na dvoru kralja Renea u Provansi, projektira vodovod kod Aixa u Provansi; ponovno u Italiji 1467-74: radi na ukrašavanju pročelja kapele Monstrantorio u crkvi sv. Franje u Palermu na Siciliji (1468-71; reljefi sa prikazima Navještenja, četiriju evanđelista i četiri crkvena oca na slavoluku pred ulazom u samu kapelu, te nadgrobni spomenik Antonia Speciale),  kleše niz Madona na Siciliji (Noto, Palermo, Messina, Siracusa), kip Bogorodice na kapeli sv. Barbare u Castel Nuovo u Napulju (1474), mramorna porsja aragonskih princeza u Napulju (bista Battiste Sforze, bista princeza Beatrice, Eleonore i Izabele Aragonske u Palermu, porsje Marie Sforze), poprsje vojskovođe Baressija u Palermu (oko 1470), 1474-1502 radi u Avignonu (14771483. godine izvodi kiparske radove na kapeli sv. Lazara u staroj katedrali u Marseillesu, reljef „Put na kalvariju“ i kip sv. Benedikta na oltaru celestinaca u Avignonu), od 1479 do smrti u Francuskoj.

- Isaia da Pisa, djela: radio na slavoluku aragonaca na Castel Nuovo u Napulju (1453).

- Silvestro dell'Aqila, djela: grobnica Marie Pereire i Beatrice Componeschi u Napulju (oko1490).

- Niccolo dell'Arca, djela: „raka sv. Dominika“ u Bologni (1469-73; počeo Nicolo Pisano, a dovršio Michelangelo), grupna skulptura sa ležečim Kristom u Pinacoteca Nazionale u Bologni (1490).

- MODENA:

- Guido Mazzoni, djela: grupna skulptura „Oplakivanje“ u crkvi Sta Anna de Lombardi u Napulju, grupna skulptura „Oplakivanje“ u katedrali u Modeni (prije 1495), „Adoracija“ u Modeni.

- LOMBARDIJA:

- Giovanni Antonio Amadeo, djela: grobnica Medee Colleoni u kapeli Colleoni u Bergamu, radovi na kartuziji u Paviji.

- Cristofo Solari, djela: grobnica Lodovica Sforze i Beatrice d'Este u kartuziji u Paviji (1497).

- radovi na kartuziji u Paviji: na fasadi rade Giovanni Antonio Amadeo i braća Cristoforo i Antonio Mantegnazza; Filarete (1451-65).

- PADOVA:

- Bartolomeo Bellano, djela: „Europa“ (1504), „Mjedena zmija“; male bronce.

- Agostino Busti Il Bambaia (1447-1522), djela: grob Gatona de Foixa u Milanu.

- Andrea Briosco Il Riccio, djela: „Ratnik na konju“, „Satir“, „Otmica Europe“; male bronce.

- Pier Jacopo Alori Bonacolsi „Antico“, djela: „Apolon Belvederski“ (1490), medalja sa prikazom Herakla i lernejske Hidre, „Eros“; male bronce.

- RENESANSNA SKULPTURA VENECIJE:

- Antonio Bregno, djela: spomenik duždu F. Foscariju u Sta Maria dei Frari.

- Antonio Rizzo, djela: plastična dekoracija na Duždevoj palači, grobnica dužda Nicoloa Trona u Sta Maria dei Frari (1476), „Eva s Arca Foscari“ (1478-85).

- Pietro Lombardo, djela: grobnica dužda Pietra Moceniga u S. Giovanni e Paolo (1476-81).

- Tullio Lombardo, djela: grobnica dužda Andree Vendramina u S. Giovanni e Paolo (1480-95), reljefna poprsja u Ca d'Oro (oko1500-e), „Adam“.

- Antonio Lombardo, djela: arhitektonska dekoracija na pročelju crkve Sta Maria dei Miracoli u Veneciji (radi sa bratom Tuliom), reljef „Neptun i Minerva“.

 

 

Kiparstvo 16. stoljeća

 

- Michelangelo Buonarroti (1475-1564), djela: reljef „Madonna della Scala“ u Casi Buonarotti u Firenzi (1489-92), reljef „Bitka kentaura“ u Casi Buonarotti u Firenzi (1492), raspelo u Sta Spirito u Firenzi (1495), završava „raku sv. Dominika“ u sv. Petroniju u Bologni (1494; kipovi „Sv. Dominika“, „Sv. Prokula“ i anđela), „Bakhus“ (do 1495), „Pieta“ u sv. Petru u Vatikanu (1498-99), „David“ (1501-04), „Madonna Bruges“ u Notre-Dame u Brugesu (1501-02), „Tondo Taddei“ (1502-04), „Tondo Pitti“ (1502-03), „Dječak koji čući“ u St. Petersburbu, „Sv. Matej“ sa pročelja katedrale u Firenzi (1505-06), „grobnica pape Julija II.“ u crkvi sv. Petra in Vincoli u Rimu (1505-16; 3 projekta; „Pobunjeni rob“, „Umirući rob“, „Mojsije“), „Uskrsli Krist“ u Sta Maria sopra Minerva u Rimu (1518-19), 4 „roba“ u firentinskoj Accademiji („Atlas“ 1519-20, „Bradati rob“, „Mladi rob“, „Probuđeni rob“), grobnica Medici u crkvi San Lorenzo u Firenzi (1519-34; „Dan“, „Noć“, „Zora“, „Sumrak“, „Lorenzo Veličanstveni“, „Giuliano de Memoursa“, „Bogorodica s Djetetom“), „David-Apolon“ (1525-31), „Alegorija pobjede“ (1532; portreti), kipovi „Lea“ i „Rahela“ na grobnici Julija II. u San Pietro in Vincoli u Rimu (1545), „Pieta“ u Museo dell'Opera del Duomo u Firenzi (1546-55), „Pieta Palestina“ u Accademiji u Firenzi (1550-60), „Pieta Rondamini“ u Castello Sforzesco u Milanu (1546-64), kipovi za oltar Piccolomini u Sieni.

- Giovanni F. Rustici

- Andrea Sansovino, djela: grobnica kardinala Basso della Rovere u S. Maria del Popolo u Rimu, ukrašavanje crkve Santa Maria da Loreto (po Bramanteovom nacrtu), „Krštenje Kristovo“ u Museo del Opera del Duomo u Firenzi (poč. 1502), „Sv. Ana s Marijom i Isusom“ u S. Agostinu u Rimu (1512), poč. stoljeća radio grobnice u crkvi S. Maria del Popolo u Rimu.

- Jacopo Sansovino (1486-1570; Venecija), djela: skulpture Loggetti na trgu sv. Marka u Veneciji (1503; „Bogorodica s Djetetom“), „Sv. Ivan Krstitelj“ u S. Maria Glorisa dei Frari u Veneciji (1556).

- Baccio Bandinelli

- Benvenuto Cellini (1500-1571), djela: „Perzej i Meduza “ u Firenzi (1550), soljenka Franje I. u Beču (1539-43).

- Bartolomeo Ammanati, djela: „Neptun“ na Piazza della Signoria u Firenzi.

- Giambologna 1529-1608), djela: „Otmica Sabinjanki“ u Firenzi (1583), „Apenini“ blizu Firenze (oko 1580).

- Girolamo Santacroce

- Alessandro Vittoria (1524-1608), djela: kipovi apostola u crkvi S. Sebastiano u Veneciji (oko 1560-e), kip sv. Petra u crkvi S. Maria dei Miracoli u Veneciji (oko 1560-e), kip sv. Pavla iz zbirke Dalzotto, „Sv. Jeronim“ u S. Maria Gloriosa dei Frari u Veneciji (1565).

 

 

Slikarstvo 1. generacije slikara (rođ. oko 1410. g.)


- MONUMENTALNA STRUJA:

- Masaccio (1401-1428; Firenza, Pisa, Rim), djela: pala S. Giovenale (1422-24), sv. Ana „Metterza“ (1423), freska „Sv. Trojstvo“ u Sta Maria Novella u Firenzi (1425), poliptih za karmelićane u Pisi (1426), „Raspeće“ s pale u Napulju, freske u kapeli Brancacci u Sta Maria delle Carmine u Firenzi (1425-28; „Sv. Petar liječi sjenom“, „Ananijina smrt“, „Izgon iz raja“, „Sv. Petar krsti neofite“, „Događaji s poreznim novčićem“).

- fra Filippo Lippi (1406-1469; Firenza, Padova, Prato, Spoleto), djela: ciklus nedovršenih fresaka „Pravila karmeličanskog reda“ u klaustru crkve Sta Maria delle Carmine u Firenzi (1432), „Gospa“ u Empoliju (1430), „Madonna Tarquinia“ u Rimu (1437), pala „Barbadori“ u Louvreu (1437-38), „Krunjenje Djevice“ u Uffiziju (1441), „Navještenje“ u San Lorenzo u Firenzi (1440), ciklus fresaka u katedrali u Pratu (1452-66; 2 ciklusa–iz života sv. Stjepana i sv. Ivana), freske u Spoletu („Krunjenje Bogorodice“).

- Domenico Veneziano (1410-1461; cijeli život u Toscani), djela: „Madonna Carnesecchi“ u Londonu (1433), pala „sv. Lucije“ (1440; sacra converzacione u Uffiziju, ostalo po Europi), dio predele sa sv. Sebastijanom u Washingtonu, dio predele s prikazom „Navještenja“ u Cambridgeu, „Madonna Berenson“ (1440), „Sv. Ivan Krstitelj i sv. Frane“ u Sta Croce u Firenzi (1450).

- Piero della Francesca (1420/22-1492; Borgo San Sepolcro, Ferrara, Rimini, Arezzo, Urbino), djela: poliptih „Misericordia“ (1444-64), freske za S. Malatestu u Riminiju (1451), freske u koru sv. Franje u Arezzu (1452-58; „Legenda o Križu“), „Bičevanje Krista“ u Urbinu, „Madonna di Senigallia“ u Urbinu (1470-e), portret Federica da Montefeltra i žene mu Battiste Sforze u Uffiziju (1474), pala „Montefeltro“ iz Urbina (1472-74), „Rođenje“ u Londonu (oko 1480-e), „Krštenje“, freska „Uskrsnuće“ (1450-63).

- Andrea del Castagno (1419-1457; Firenza, Venecija), djela: freske u koru crkve S. Zaccaria u Veneciji (oko1442), „Muka“ i „Posljednja večera“ na zidu refektorija samostana Sta Appolonia u Firenzi (1447-49), 9 likova iz povijesti svijeta za vilu iznad Firenze.

- LIRSKA STRUJA:

- Fra Angelico (1399-1455; Firenza, Peruggia, Cortona, Rim, Vatikan), djela: pala „sv. Petra Mučenika“ u Sv. Marku u Firenzi (1427-28); pala „Linaiuoli“ u sv. Marku u Firenzi (1433), pala „Cortona“ u Cortoni (1438), pala „Strozzi“ u sv. Marku u Firenzi (1436-40; „Skidanje s križa“), pala „S. Marco“ u sv. Marku u Firenzi (1438-40), oslikane čelije u samostanu sv. Marka u Firenzi (1440-e; „Navještenje“, „Krunjenje Djevice“), freske u kapeli Niccolina u Vatikanu (1447-50; prizori iz života sv. Stjepana i sv. Lovre).

- Benozzo Gozzoli, djela: „Poklonstvo kraljeva“ u kapeli Medici u Firenzi (1456), legende iz Starog Zavjeta u Camposantu u Pisi.

- Paolo Uccello (1397-1475; Firenza, Urbino, Padova, Venecija), djela: freske u Chiostro Verde u samostanu Sta Maria Novella u Firenzi (1436; slike sa temama iz Geneze), „Sir John Hawkwood“ u katedrali u Firenzi (1436), sat na unutrašnjem zidu pročelja katedrale u Firenzi (nakon 1436), 3 scene iz bitke kod S. Romana za spavaću sobu Cosima Medicija (1440-56; „Svrgavanje sienskog generala s konja“ u Uffiziju, „Micheletto da Cortignola napada iz pozadine“ u Louvreu, „Niccolo da Tolentino kreće u napad“ u NG u Londonu), „Petorica slavnih“ u Louvreu (oko1450), „Sv. Juraj i zmaj“ u Londonu (1455), 6 prikaza na predeli u Urbinu (1467-68; „Profanacija hostije“), serija Divova u Padovi (1440-ih; izgubljeni).

Antonio Pisanello (1395-1455; Verona, Venecija, Mantova, Rim, Ferrara, Firenza, Milano, Napulj), djela: „Navještenje“ na nadgrobnom spomeniku Brenzoni u S. Fermo Maggiore (1424-26), „Sv. Juraj i zmaj“ u kapeli Pellegrini u Sta Anastasia u Veroni (1436-38), „Vizija sv. Eustahija“ u Londonu (oko1440), „Ukazanje Djevice sv. Antunu Opatu i sv. Jurju“ (oko1445), portreti članova obitelji d'Este (1440-44), studije konja, krava, majmuna...

- Francesco Squarcione (1397?-1468; Padova, Venecija), djela: „Bogorodica s Djetetom“ iz crkve del Carmine u Padovi (oko1460), poliptih sa sv. Jeronimom iz Chiese del Carmine u Padovi, crteži i studije akta.

- Jacopo Bellini (1400-1470/71; Verona, Venecija), djela: „Navještenje S. Alessandro“ u Bresciji (1444), „Bogorodica s Djetetom i Lionelo d'Este“ u Louvreu (oko 1450), 2 bilježnice sa crtežima i studijama antičke arhitekture, životinjskih i ljudskih tijela.

- Stefano di Giovanni di Cusolo Sassetta (1400-1450; Siena), djela: predela pale za Arte della Lano (1423-26), „Sv. Frane u slavi“ sa pale sv. Frane u Borgo Sansepolcro (1444), „Gospa ponizna“ u Zagrebu, „Susret sv. Pavla i sv. Antuna“ (1445), „Bogorodica s Djetetom i 6 anđela“ u Louvreu (1437-44), „Stigmatizacija sv. Franje“ u Londonu (1437-44),

- Vecchietta

- Antonio Vivarini

- Bartolomeo Vivarini (1432-1499), djela: triptih „Sv. Marko između sv. Ivana Krstitelja, sv. Jeronima, sv. Nikole Barijskog i sv. Pavla“ u S. Maria Gloriosa dei Frari u Veneciji (1474).

 

 

Slikarstvo 2. generacije slikara (rođ. oko 1445. g.)

 

- MONUMENTALNA STRUJA:

- Andrea Mantegna (1431-1506; Padova, Verona, Mantova), djela: freske u kapeli Ovetari u Eremitanskoj crkvi u Padovi (1450-57; „Sv. Jakova vode na pogubljenje“, „Pogubljenje sv. Jakova“), pala „San Zeno“ u Veroni (1456-60), 2 sv. Sebastijana u Louvreu (1480) i Beču, freske u Camera Picta u Castel Nuovo u Mantovi (1465-74; prizori sa dvora Ludovica Gonzage, okulus), „Madonna della Vittoria“ u Louvreu (1496), „Parnas“ u Louvreu (1495), „Sv. Juraj“ u Veneciji (1467), „Mrtvi Krist“ u Milanu (1500), „Sv. Obitelj“, „Smrt Bogorodice“, „Scipionov trijumf“ u Londonu (oko1500).

- Giovanni Bellini (1432?-1516; mletačka republika), djela: „Mrtvi Krist s Gospom i sv. Ivanom Evanđelistom“ u Breri (1470), pala „Pesaro“ u Pesaru (sred. 1470-ih), pala „S. Giobbe“ u Veneciji (1485-87), „Madonna degli Alberetti“ u Veneciji (1487), „Bogorodica s Djetetom“ u Breri (1510), „Madona i Dijete sa sv. Ivanom Krstiteljem i jednom sveticom“ u Accademiji u Veneciji (oko 1504), pala „S. Zaccaria“ (1505; sacra conversazione), „Sveta Alegorija“ u Uffiziju (1505), portreti.

- Antonello da Messina (1431?-1479; Messina, Palermo, Venecija, Milano), djela: „Salvator Mundi“ u Londonu (1465), poliptih „S. Gregorio“ u Messini (1473), „Madona Navještenja“ u Palermu (1474), pala „S. Cassiano“ u Beču (1475), „Sv. Sebastijan“ u Dresdenu (oko 1476), „Raspeće“ (1425-60), portreti.

- Melozzo da Forli (1438-1494; Rim, Urbino), djela: „Sixto IV. imenuje Platina perfektom“ u Vatikanu (1475-77), „Quirinale“.

- Antonio del Pollaiuolo (1431-1498; Toscana), djela: „Mučenje sv. Sebastijana“ u Londonu (1473-75), „Heraklo i Antej“ u Uffiziju (1470), „Bitka deset aktova“, „Prudentia“, „David“ u Berlinu.

- Domenico Ghirlandaio (1449/50-1494; Toscana, Rim), djela: fresko ciklus Život sv. Fine u San Gimignano (oko1475), „Sv. Jeronim“ i „Posljednja večera“ u Ognissanti u Firenzi (1480), „Posljednja večera“ u refektoriju samostana S. Marco u Firenzi, „Poziv sv. Petra i sv. Andrije“ u Sixtinskoj kapeli u Rimu (1481-82), „Uomini Famosi“ u Sali dei Gigli u Palazzo Vecchio u Firenzi (1482-85), „Poklonstvo pastira“ i „Honorije III. potvrđuje franjevački red“ u kapeli Sassetti u Sta Trinita u Firenzi (1484-85), freske u kapeli Tornabuori u koru crkve Sta Maria Novella u Firenzi (1486-90; prizori iz života Marije i sv. Ivana Krstitelja; „Rođenje Marijino“, „Vizitacija“, „Zaruke“, „Navještenje anđela Zahariji“), „Starac i unuk“ u Louvreu (1490).

- Luca Signorelli (1450-1523; umbrijska škola, Toscana, Orvietto,Umbrija, Rim), djela: „Bičevanje“ u Breri (1480), „Madona s Djetetom“ u Uffiziju (1480-e), freske u kapeli S. Brizio u katedrali u Orviettu (1499-1503; „Pojava antikrista“, „Uskrsnuće mrtvih“,  Prokleti i Blaženi“), „Krist na križu sa Marijom Magdalenom“ u Uffiziju.

- Leonardo da Vinci (1452-1519; Firenza, Milano, Mantova, Venecija, Rim, Francuska), djela: anđeo na Verocchijevom „Krštenju“ u Uffiziju (1472-75), „Madona s karanfilom“ u Munchenu (1475), „Navještenje“ u Uffiziju (1472-75), „Madonna Benois“ u St. Petersburgu (1475-78), „Ginerva de'Benci“ u Washingtonu (1478-80), „Sv. Jeronim“ u Rimu (1480-82), „Poklonstvo kraljeva“ u Uffiziju (1481-82), „Madona u špilji“ u Louvreu (1483-86), „Madona u špilji“ u Londonu (1493-1508), „Dama s hermelinom“ u Krakovu (1490), „Posljednja večera“ u Sta Maria delle Grazie u Milanu (1495-98), „Bogorodica s Djetetom i sv. Anom“ u Louvreu (1502-16), „Mona Lisa“ u Louvreu (1503-06), „Sv. Ivan Krstitelj“ u Louvreu (1513-16), „Sv. Ivan Krstitelj u odjeći Bakha“ u Louvreu (1513-16), tisuće studija i crteža.

- Piero di Cosimo (1461-1521; Firenza), djela: „Vizitacija“ u Washingtonu (1489-90), „Utjelovljenje sa svecima“ u Uffiziju (1505), „Perzej i Andromeda“ u Uffiziju (1515), „Venera i Mars“ u Berlinu, „Simonetta“ u Chantillyu, portreti.

- LIRSKA STRUJA:

- Andrea Verrochio (1436-1488; Toscana),djela: „Krštenje“ u Uffiziju (1470-88), pala „Pistoia“ (1445).

- Sandro Botticelli (1455-1510; Firenza, Rim), djela: „Alegorija snage“ u Uffiziju (1470), „Poklonstvo kraljeva“ u Uffiziju (1475), freske u Sixtinskoj kapeli u Rimu (1481-82; „Mojsije u Egiptu“, „Mojsije u pustinji“, „Kažnjavanje Kore i Aronovih sinova“, „Kristovo iskušenje“), „Primavera“ u Uffiziju (1479-81), „Rođenje Venere“ u Uffiziju (1483), „Atena Pallada i Kentaur“ (1482-83), „Mandonna Magnificat“ u Uffiziju (1485), „Oplakivanje“ u Milanu i Munchenu (1490-e), „Poklonstvo kraljeva“ u Londonu, te još dva Poklonstva kraljeva,  Bogorodica sa šipkom“, „Madona s Djetetom i šest svetaca“ (oko1470), „Venera i Mars“ u Londonu (oko 1483), „Apelova kletva“, „Mistično rođenje“ u Londonu (1501), „Bogorodica sa svecima“ u Accademiji u Firenzi, „Bogorodica sa sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Ivanom Evanđelistom“ u Berlinu, portreti.

- Filippino Lippi (1457-1504; Toscana, Rim), djela: pala „Četiri sveca“ u San Michele u Lucci (1483), „Vizija sv. Bernardina“ u Badiji u Firenzi (oko 1485), dovršava Massaciove freske u kapeli Brancacci (1484; „Oživljavanje Teofilovog sina i sv. Petar na prijestolju“, „Suđenje i mučenje sv. Petra“), freske u kapeli Carrafa u Sta Maria sopra Minerva u Rimu (1489-93; obitelj Carrafa sudjeluje u događajima iz života sv. Dominika), prizori iz života sv. Filipa u kapeli Strozzi u Sta Maria Novella u Firenzi (1500-02), „Alegorija muzike“ u Berlinu, „Bogorodica s anđelima“ u Firenzi, „Obožavanje Djeteta“ u Edinburghu.

- Francesco di Giorgio Martini (1439-1501; Siena, Urbino, Napulj, Cortona), djela: „Krunjenje Djevice“ u Sieni (1472), „Rođenje“ u Sieni (1475).

- Pietro Perugino (1452-1523; Firenza, Peruggia, Rim), djela: freske u Sixtinskoj kapeli u Rimu (1481-82; 3 sačuvana i 3 uništena prizora; „Predaja ključeva sv. Petru“, „Krštenje“, „Mojsije u Egiptu i drugo obrezanje“), „Gospa sa sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Sebastijanom“ u Uffiziju (1493), „Sv. Sebastijan“ u Louvreu (1495), „Oplakivanje Krista“ u palači Pitti u Firenzi (1495), freske u Collegio del Cambio u Perugiji (1496-1500; „Alegorije i Heroji“, „Bog Otac s prorocima i sibilama“), „Bitka Ljubavi i Kreposti“ u Louvreu (1505), portret Francesca dell'Opera u Uffiziju, „Apolon i Marsija“ u Louvreu, portretist.

- Pinturicchio (1460-1513; umbrijska škola, Rim, Siena), djela: „Smrt sv. Bernardina“ u kapeli Buffalini u Sta Maria Aracoeli u Rimu (kasne 1480-e), freske u Appartmento Borgia u Vatikanu (1493-95; oslikani svod; „Aritmetika“, „Suzana i starci“), freske u kapeli Liberia u sienskoj katedrali (1506; prizori iz života pape Pia II.), „Navještenje“ u Sta Maria Maggiore u Spellu (1501).

- Cosme Tura (1430-1495; Ferrara), djela: „Alegorijska figura“ u Londonu (1460-63), oslikane vratnice orgulja u katedrali u Ferrari (1469; „Navještenje“, „Sv. Juraj i zmaj“), poliptih „Roverella“ (1475-76), „Pieta“ u Beču (1475), freske u palači Schifanoia u Ferrari (1470-71; palaču oslikava osim njega i Ercole de Roberti, te Francesco del Cossa; prizori iz antičke mitologije vezani uz određeni mjesec).

- Marco Zoppo

- Carlo Crivelli

- Vittore Crivelli, djela: „Bogorodica“ za crkvu sv. Lovre u Šibeniku (sada u Muzeju grada Šibenika), dijelovi jednog poliptiha u rapskoj crkvi sv. Antuna opata.

- Gentile Bellini (1429-1507; mletačka republika), djela: „Procesija na Tijelovo“ u Accademiji u Veneciji (1496), „Čudo s križem“, portretist društvenog života Venecije.

- Vittore Carpaccio (1460-1525; Venecija), djela: ciklus iz života sv. Uršule u Accademiji u Veneciji (1490; prizori iz života svetice; „Dolazak engleskog ambasadora“, „Engleski ambasador na dvoru u Bretagni“, „Otpuštanje engleskog ambasadora“, „San sv. Uršule“, „Hodočasnici pred papom“, „Hodočasnici u Kolnu“, „Mučeništvo i smrt sv. Uršule“, „Apoteoza sv. Uršule“), ciklus u Scuoli dei San Giorgio de Schiavoni (1502; prizori iz života sv. Jeronima, sv. Tripuna i sv. Jurja), ciklus u Scuoli dei Albanesi, ciklus u Scuoli di San Stefano, „Disputa sv. Stjepana“ u Breri (1504), „Meditacija o Kristovoj smrti“ u New Yorku (1505), „Prikazivanje u hramu“ u Accademiji u Veneciji, poliptih s oltara sv. Martina iz zadarske katedrale (konac 15. st.), nastavljač portreta grada.

 

 

Slikarstvo 3. generacije slikara (rođ. oko 1480. g.)

 

- MONUMENTALNA STRUJA:

- Fra Bartolomeo (1473-1517; firentinska škola, Firenza, Lucca, Venecija, Rim), djela: „Savonarola“ u S. Marco u Firenzi (1498), „Posljednji sud“ u S. Marco u Firenzi (1499), „Vizija sv. Bernarda“ u palači Pitti u Firenzi (1504-07), „Bog Otac sa sv. Katarinom Sienskom i sv. Marijom Magdalenom“ u Lucci (1509), „Zaruke sv. Katarine“ u Louvreu (1511), „Madonna Misericordia“ u Lucci (1515), „Madonna“ iz Besancona (oko 1512; „Sv. Sebastijan“), „Izaija“ u Accademiji u Firenzi (1516), „Salvator Mundi“ u palači Pitti u Firenzi (1516), „Oplakivanje“ u Uffiziju (1515).

- Andrea del Sarto (1486-1530; firentinska škola, Firenza, Fontainebleau), djela: freske u predvorju crkve Sta Annunziata u Firenzi (1516; 5 prizora iz života sv. Filippa Benizzija, te „Rođenje Djevice“ i „Pohod kraljeva“), monokromne freske u klaustru „bosonogih“ u blizini crkve sv. Marka (1511-20-e; prizori iz života sv. Ivana Krstitelja: „Krštenje Kristovo“, „Krštenje puka“, „Mučenje sv. Ivana Krstitelja“, „Propovijedanje sv. Ivana Krstitelja“...), 2 Naviještenja u palači Pitti, „Madonna delle'Arpie“ u Uffiziju (1517), „Disputa o Trojstvu“ u palači Pitti u Firenzi (1517), „Caritas“ u Louvreu (1518), „Oplakivanje“ u palači Pitti u Firenzi (1524), „Bogorodica sa svecima“ u palači Pitti (1524), oslikana luneta u Chiostro dei morti u Sta Annunziata u Firenzi (1525; „Madonna del Sacco“), „Sveti Ivan Krstitelj“, 2 Uznesenja u palači Pitti, „Autoportret“ u Uffiziju, „Bogorodica“ u Berlinu (1528).

- Michelangelo Buonarroti (1475-1564; Firenza, Rim), djela: „Tondo Donni“ u Uffiziju (1504-05), svod Sikstinske kapele u Rimu (1508-12; u sredini 9 prizora iz Geneze: „Noino pijanstvo“, „Potop“, „Noa prinosi žrtvu“, „Pad i izgon“, „Stvaranje Eve“, „Stvaranje Adama“, „Odvajanje zemlje od vode“, „Stvaranje sunca, mjeseca i biljaka“, „Odvajanje svijetla od tame“; uokolo su prikazi 8 proroka i 12 sibila; u trokutima su prikazi Kristovih predaka), „Posljednji sud“ u Sikstinskoj kapeli u Rimu (1534-41), freske u kapeli Paolina u Rimu (1542-50; „Obračenje sv. Pavla“, „Mučenje sv. Petra“).

- Raffael (1483-1520; Urbino, Perugia, Firenza, Rim), djela: pala „Castello“ u Londonu (1503), „Zaruke Djevice“ u Breri (1504), „Tri gracije“ u Chantilyu (1505-06), „Polaganje u grob“ za crkvu u Perugiji (1507), „Madonna Granduca“ u palači Pitti u Firenzi (1505), „Madona s grdelinom“ u Uffiziju (1505-06), „La belle Jardiniere“ u Louvreu (1507), „Madonna dei Tempi“ u Munchenu (1507-1508), „Madonna Cowper“ velika i mala u Londonu, „Alba Madonna“ u Washingtonu (1509), „Madonna Franje I.“ u Louvreu, Stanza della Segnatura u Vatikanu (1509-11; oslikani svod sa tondima: „Religija“, „Filozofija“, „Poezija“, „Pravda“; oslikani zidovi sa velikim prizorima, te panelima ispod njih: „Disputa“, „Atenska škola“, „Parnas“, „Jurisprudentia“-?), freska „Galatea“ u vili Farnese u Rimu (1511), „Madonna di Foligno“ u Vatikanu (1511-12), „Sv. Cecilija“ u Bologni, „Sikstinska Madonna“ u Dresdenu (1512-13; Bogorodica s Djetetom, sv. Barbara i papa Sixto II.+2 anđela pri dnu), Heliodorova stanza (1512-13; „Izgon Heliodora iz hrama“, „Misa u Bolseni“, „Oslobađanje sv. Petra“, „Susret Leona I. s Atilom“-dvojba), Stanza dell'Incendio di Borg („Požar u Borgu“- dvojba), Konstantinova stanza (1520-24; raffaelovi učenici), „Madonna della Sedia“ (1518), portret Julija II. u Uffiziju, portret Tommasa Inghiramija, portret Baldassara Castiglionea u Louvreu (1515), portret Donne Velate u Firenzi (1516), „Papa Lav X. sa nećacima“ u Louvreu (1517-18), portret kardinala u Pradu (1510), „Transfiguracija“ u Vatikanu (1518-20; dovršili njegovi učenici), sedam kartona za goblene („Čudotvorni ribolov“, „Pasi ovce moje“, „Iscjeljivanje bogalja“, „Smrt Ananijeva“, „Osljepljenje Elimasa“, „Žrtva u Listri“, „Pavlova propovijed u Ateni“), portreti, oltarne slike.

- Sebastiano del Piombo (1485-1547; Venecija, Rim), djela: pala „S. Giovanni Crisostomo“ u Veneciji (1509), „Polifem“ u Farnesini u Rimu (1511), „Smrt Adonisa“ u Uffiziju (1511-12), „Bičevanje“ u S. Pietro in Montorio u Rimu, „Oplakivanje“ u Viterbu (1517-18), „Lazarovo uskrsnuće“ u Londonu (1517-18), „Pohođenje Marijino“ u Louvreu, „Papa Klement VII.“ u Napulju (1526), portret guslača u Parizu, „Dorotea“ u Berlinu, portretist.

-  Baldassare Peruzzi (1481-1535; Rim).

- Giorgione (1477-1510; Castelfranco, Venecija), djela: pala „Castelfranco“ u župnoj crkvi S. Liberale u Castelfrancu (1500-02), „Laura“ u Beču (1506), „Oluja“ u Accademiji u Veneciji (1506), „Venera“ u Dresdenu (1509), „Tri filozofa“ u Beču (1510), „Sveta Obitelj“ (1500), „Madona koja čita“ u Oxfordu, sa Tizianom radi na ukrašavanju vanjskih zidova na Fondaco dei Tedeschi (1508).

- Palma Stariji (1480-1515?; Venecija), djela: „Sibila“ u Windsoru (prije 1520), „La Bionda“ u Londonu (1520), „Judita“ u Uffiziju, „La Bella“ u Madridu (1525), „Tri sestre“ u Dresdenu (1520), „Sacra Conversazione“ u Accademiji u Veneciji (1525).

- Tizian (1477/78 ili 1488/90-1576; Venecija, Padova, Ferrara, Bologna, Urbino, Rim, Augsburg, Firenza, Brescia), djela: 3 freske u Scuola di Santo u Padovi (1511; „Čudo sv. Ante“), „Noli me tangere“ u Londonu (1511-12), freska u Scala del Gran Cousiglio u Duždevoj palači u Veneciji (poč. 1513), „Sveta Obitelj sa donatorom“ u Munchenu (1513-14), „Sveta i Profana ljubav“ u Rimu (1514), „Flora“ u Uffiziju (1515), „Assunta“ u crkvi Sta Maria dei Frari u Veneciji (1516-18; u apsidi crkve-„Uznesenje Marijino“), pala „Pesaro“ u S. Maria dei Frari u Veneciji(1519-26), pala „Gozze“ za S. Francesco u Anconi (1520), „Štovanje Venere“ u Madridu (1518-19), „Tri doba muškarca“ u Edinburghu (1522), „Bakho i Arijadna“ u Washingtonu (1520-23), „Bakanal Adrijanaca“ u Pradu (1523-24), „Polaganje u grob“ u Louvreu (1525-30), pala „Sv. Petra mučenika“ u St. Giovanne e Paolo (1530; uništena), radovi za della Rovere u Urbinu (1532), „Venera Urbinska“, „Marija Magdalena pokajnica“ u palači Pitti u Firenzi (1531-33), „Portret Karla V. sa psom“ u Pradu (1533), mural u Scala del Gran Cousiglio (1538; uništen), „Krunjenje trnovom krunom“ u Louvreu (oko 1545), „Karlo V. na konju“ u Pradu (1548), „Pavao III. sa unucima“ u Napulju (1546), „Mučenje sv. Lovre“ u Veneciji (1551), „Venera“ u Uffiziju, „Venera s orguljašem“ u Berlinu (1548-50), „Dijana i Akteon“ u Edinburghu (1559), serija „Poezija“ (poč. 1553), „Danaja“ u Pradu (1553-54), „Venera i Adonis“ u Pradu (1553-54), „Otmica Europe“ u Bostonu (1555), „Venera sa zrcalom“ (1555), „Posljednja večera“ u Escorialu (1557), stropni oslik za Gradsku vijećnicu u Bresciji (1558?), „Alegorija vremena“ (1565-70), „Sv. Sebastijan“ u St. Petersburgu (1570), „Krunjenje trnovom krunom“ u Munchenu (1570-76), „Pieta“ u Accademiji u Veneciji (1575-76), „Sv. Jeronim“ u Breri, portreti.

- LIRSKA STRUJA:

- Lorenzo Lotto (1480-1557; Venecija, Treviso, Rim, Bergamo, Ancona, Loretto), djela: „Bogorodica s Djetetom i sv. Petrom Mučenikom“ u Napulju (1503), portret Bernarda Rossija u Napulju (1505), „Alegorija“ u Washingtonu (1505), pala „Sta Cristina al Tivarone“ u Trevisu (oko 1505), „Sv. Jeronim u pustinji“ u Louvreu (1506), poliptih sv. Dominika u Comu (1506-08), poliptih „Recauti“ (1508), „Sveta Obitelj“ u Princetonu (1512), „Suzana i starci“ u Uffiziju (1517), pala „Sta Spirito“ u Bergamu (1521), pala „S. Bernardo“ (1521), „Rođenje“ u Washingtonu (1523), „Bogorodica s Djetetom i sv. Jeronimom i sv. Ante“ (1525), portret splitskog biskupa Tome Nigrisa u Franjevačkom samostanu na Poljudu u Splitu (1527), „Izdaja Krista“ u Louvreu (1530), „Venera i Kupidon“ u New Yorku (1540).

- Correggio (1494-1534; Emilia-Romagna, Parma, Rim), djela: „Madonna di S. Francesco“ u Dresdenu (1514-15), „Noli me tangere“ u Pradu (1520), oslik svoda u refektoriju samostana Camera di S. Paolo u Parmi (tondi, monokromni prikazi alegorija), freske u kupoli kapele S. Giovanni Evangelista u Parmi (1520-23; „Ivan ulazi u nebo“), freske u kupoli katedrale u Parmi (1522-29; „Uznesenje Djevice“), „Il Giorno“ u Parmi (1525-28; „Bogorodica s Djetetom, sv. Jeronimom i sv. Marija Magdalena“), „La Notte“ u Dresdenu (1528; „Rođenje“), „Obuka Kupida“ u Londonu (1528), „Venera s kupidom i Satirom“ u Louvreu (1528), „Leda“ u Berlinu (1531-33), „Otmica Ganimeda“ u Beču (1531), „Danaja“ u Rimu (1531), „Jupiter i Ija“  u Beču (1532).

- Parmigianino (1503-1540; Parma, Rim, Bologna), djela: „Krštenje“ u Berlinu (1519), „Autoportret“ u Beču (1523), „Odmor na bijegu u Egipat“ u Pradu (1524), „Gospa sa sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Jeronimom“ u Londonu (1525), „Kupidon priprema luk“ u Beču (1523), „Bogorodica s Djetetom“ u Rimu (1525), „Gospa sa svecima“ u Uffiziju (1530), „Gospa dugog vrata“ u Uffiziju (1535), radio anđele na kupoli katedrale u Parmi (kao Correggiov učenik), freske u Rocca di San Vitale u Fontanellatu (oko 1522; „Mit o Dijani i Akteonu“), bakrorezac, manirist.

- Domenico Beccafumi (1484-1551; Siena), djela: triptih sv. Trojstva u Sieni (1513), „Stigmatizacija Katarine Sienske“ u Sieni (1515), „Mojsije i zlatno tele“ u katedrali u Pisi (1535-57), „Pad anđela“, „Bogorodičino rođenje“ u Sieni (1540-43), manirist.

- Rosso Fiorentino (1495-1540; Toscana, Rim, Umbrija, Venecija, Fontainebleau), djela: „Uznesenje Djevice“ u predvorju SS. Annunziate u Firenzi (1517), „Sacra Converzasione“ u Uffiziju (1518), „Skidanje s križa“ u Volterri (1521), pala „Dei“ u palači Pitti u Firenzi (1522), „Zaruke Djevice“ u San Lorenzo u Firenzi (1523), „Mojsije i Jetrove kćeri“ u Uffiziju (1523), „Uskrsnuće“ u katedrali u Castellu (1528-30), „Bogorodica u slavi“ u St. Petersburgu, „Pieta“ u Louvreu (1530-35), 1530-ih odlazi u Francusku na dvor Francoisa I. i radi kao štuko-dekorater (Galerija Francoisa I., Fontainebleau), vodeći manirist.

- Jacopo Pontormo (1494-1557; firentinska škola, Firenza), djela: „Vizitacija“ u atriju SS. Annunziate u Firenzi (1514-16), pala „Pucci“ u S. Michele Visdomini u Firenzi (1518), freske u Villi Medici u Pogio e Caiano (1519-21; ilustracije antičkih mitova), „Skidanje s križa“ u Sta Felicita u Firenzi (1525), „Marijin pohod Elizabeti“ u Carmignanu (1528), „Sacra Converzasione“ u Louvreu (1529), „Mučenje sv. Maura“ u palači Pitti u Firenzi (1531), portret Cosima Starijeg u Uffiziju (1520), „Mladić s helebardom“ (1530), freske u Capella Copponi u Sta Felicita u Firenzi (1527-28; „Navještenje“, „Sv. Ivan“), oslikao kapelu Medici u San Lorenzu, manirist.

- Agnolo Bronzino, djela: „Krist u predvorju pakla“ u Uffiziju, „Alegorija“ u Londonu (1546), „Laura Battiferri“ u Firenzi (1560), sjajan portretist, dvorski slikar Medičejaca u Firenzi; manirist.

- Pellegrino Tibaldi, djela: „Jaslice“ u Vaduzu, dekoracija u Sala Paolina u Rimu (poč. 1545), manirist.

- Jacopo Robusti Tintoretto (1518-1594; Venecija), djela: slike za Scuola Grande di San Marco u Veneciji, slike za Scula Grande di San Rocco u Veneciji („Na Mojsijevu zapovijed voda izvire iz stijene“ 1575-77; „Posljednja večera“ 1579-81; „Kristovo uzašašće“, „Raspeće“), „Posljednja večera“ u San Giorgio Maggiore u Veneciji (1592-94), slike za Duždevu palaču u Veneciji, „Posljednji sud“ u crkvi Madonna dell'Orto, „Pronalaženje tijela sv. Marka“ u Breri, „Odnošenje tijela sv. Marka“ u Accademiji u Veneciji (1562), „Suzana i starci“ u Beču(oko 1570), „Krist i preljubnica“ (1545-58), manirist.

- Paolo Callari Veronese (1528-1588; Venecija), djela: ciklus fresaka za vilu Barbaro u Maseru, stropne slike u Duždevoj palači u Veneciji („Otmica Europe“ oko 1580), „Svadba u Kani“ u Louvreu (1563), „Gozba u kući Levijevoj“ u Accademiji u Veneciji (1573), „Alegorije ljubavi“ (1575), niz „Posljednjih večera“.

 

 


FLANDRIJA I NIZOZEMSKA

 

15. stoljeće

 

Slikarstvo:

- majstor iz Flemallea

- Hubert van Eyck

- Jan van Eyck (1390-1441), djela: „Zaručnici Arnolfini“ u Londonu (1434), „Madonna kancelara Rolina“ u Louvreu (1436), „Madonna van der Paelea“ u Bruggeu (1436), „Gentski poliptih“ u crkvi sv. Bavona u Gentu (1432; „Jaganjac Božji“; započeo ga je njegov brat Hubert), portreti.

- Robert Campin, djela: „Portret gospođe“ u Londonu (1420-30).

- Petrus Christus

- Rogier van der Weyden (1400-1464), djela: „Skidanje s križa“ u Pradu (1440), poliptih „Posljednji sud“ u Beauneu (1444-48), „Madona iz San Luce“, portreti.

- Dieric Bouts, djela: retabl u crkvi sv. Petra u Louvainu(1468; sakramenti sv. Petra; „Posljednja večera“).

- Justus van Gent

- Hugo van der Goes (1435-1482), djela: „Portinari Oltar“ u Uffiziju (1475).

- Hans Memling (1440-1494), djela: „Muka sv. Sebastijana“ u Louvreu (oko 1490), portreti.

- Hieronymus Bosch (1450-1516), djela: triptih „Vrt ovozemaljskih užitaka“ u Pradu (1503-04).

 

 

16. stoljeće


Arhitektura:

- Tommaso Vincidor da Bologna, djela: dvorište dvorca Brede (1536-38).

- Herman van Herengrave, djela Gradska vijećnica u Nijmegenu (1554).

- Cornelis Floris de Vriendt (1514-1575), djela: Gradska vijećnica u Antwerpenu (1561-1566), grobnica danskog kralja Kristijana III. u katedrali u Roskildeu (1568-75).

- Lieven de Key (1560-1627), djela: pročelje gradske vijećnice u Leydenu (1597).

- Hans van Steenwinkel st. (1545-1601), Laurens van Steenwinkel (1585-1620), Hans van Stenwinkel ml. (1587-1630) i Caspar Bogaert, djela: dvorac Frederiksborg blizu Hilleroda u Danskoj (1602-1625).

 

Slikarstvo:

- Quentin Massys (1466-1530), djela: „Portret Erazma Roterdamskog“ u Rimu (1517), „Novčar i njegova žena“ u Louvreu (1514), portreti.

- Lucas van Leyden (1494-1533), djela: triptih „Posljednji sud“ u Leydenu (1526), bakrorezi.

- Joachim Patenier (1475-1524), djela: „Raj i Pakao“ u Pradu .

- Jan Swart van Groeningen (1490-1533), djela: „Sveti Ivan Krstitelj propovijeda ispaštanje“ u Munchenu (1528-30).

- Pieter Bruegel st. (1525-1569), djela: „Košnja sijena“ u Pragu, „Slijepa slijepca vodi „ u Napulju (1568), „Lovci u snijegu“ u Beču (1565), „Dječje igre“ u Beču (1560), „Žetva“ u New Yorku (1565), „Povratak stada“ u Beču (1565).

- Jan van Scorel (1495-1562), djela: „Marija Magdalena“ u Amsterdamu.

- Jan Gossaert Mabuse ( 1478-1532), djela: „Danaja“ u Munchenu (1527).

- Anthonis Mor (1517-1576), portretist.

- Cornelis Ketel (1548-1616), djela: „Četa kapetana Rosecransa i poručnika Pauwa“ u Amsterdamu (1588).

- Pieter Aertsen (1508-1575), djela: „Ples nad jajima“ u Asterdamu (1557).

- Maerten van Heemskerck (1498-1574), djela: „Obiteljski portret“ u Kasselu (oko 1532), „Krist okrunjen trnovom krunom“ u Haarlemu.

- Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638), djela: „Betlehemski pokolj“ u Haarlemu (1591).

- Joachim Wtewael (1566-1638), djela: „Svadba Peleja i Tetide“ u Munchenu.

- Abraham Bloemart (1564-1651), djela: „Judita pokazuje narodu Holofernovu glavu“ u Beču (1593).

- Jan Bruegel st. (1568-1625), djela: „Alegorija Zemlje: Zemaljski raj“ u Louvremu (1621).

- Gilis van Coninxloo (1544-1607), djela: „Šumski pejzaž s lovcima na čaplje“ u Speyeru (1605).

- Ambrosius Bosschaert st. (1573-1621), mrtve prirode.

- Maerten de Vos (1532-1603).

 

Kiparstvo:

- Jan Terwen (1511-1589), djela: korske klupe u Dordrechtu (1538-41).

- Conrad Meit (1475-1551), alabastrene figurice.

- Jehan Mone, djela: nadgrobni spomenik Engelberta II. od Nassau-Brede i njegove žene Cimburge od Badena u Bredi (1530).

- Hendrik de Keyser (1565-1621), djela: kipovi na grobnici Vilima Oranskog u Delftu (1614-21; „Sloboda“ i „Pravda“).

 

 

 

NJEMAČKA

 

15. stoljeće

 

Slikarstvo:

- Martin Schongauer (1453-1491), djela: „Sveta Obitelj“ u Beču.

- Stephan Lochner (1410-1451)

- Conrad Witz (1400-1446), djela: „Čudesni ulov“ u Ženevi (1444), radio i u skulpturi.

- Michael Pacher

- Hans Holbein st. (1465-1524), djela: „Sebastijanov oltar“ u Munchenu (1516).

 

Kiparstvo:

- Jorg Muscat (1450-1527), djela: portretno poprsje cara Maximilijana I. u Beču.

- Peter Vischer st. (1460-1529), djela: kralj Teodorik s nadgrobnog spomenika Maximilijana I. u dvorskoj crkvi u Innsbrucku.

 

 

16. stoljeće

 

Arhitektura:

- dvorac u Heidelbergu, pročelje kneževske palače u Wismaru, dvorište s kolonadom u Residenzu u Landshutu (oko 1536-43; Sigismondo, Antonio i Bernardo Mantovano).

- Hans Vredeman de Vries (1527-1604), izrađivao nacrte za arhitektonske ukrase.

- Balthasar Kircher, djela: istočna strana Doma suknarskog ceha u Brunswicku (1591).

- Anthosis van Opbergen (1543-1611), djela: veliki Arsenal u Gdanjsku (1601-1605).

 

Slikarstvo:

- Albrecht Durer (1471-1528), djela: „Krajolik u južnom Tirolu“ u Oxfordu (1495), „Autoportret“ u Munchenu (1500), „Bogorodica od Ružarija“ u Pragu (1506), „Adam i Eva“ u Pradu (1507), „Trojstvo“ (1511), „Četiri apostola“ u Munchenu (1526), ciklusi drvoreza „Muka“ (1509-11) i „Marijin život“, serije drvoreza i bakroreza.

- Ludwig Refinger (1510-1549), djela: „Marko Kurcije se žrtvuje“ u Munchenu.

- Albrecht Altdorfer (1480-1538), djela: „Alexandrova bitka“ u Munchenu (1529), „Dunavski pejzaž s dvorcem Worth“ u Munchenu (1520-25), „Raspeće“ u Kasselu (1511), „Odmor na bijegu u Egipat“ u Berlinu (1510).

- Wolf Huber (1480-1553), djela: „Krist na maslinskoj gori“ u Munchenu (oko 1530).

- Cristoph Amberger (1505-1562), portreti.

- Barthel Beham (1502-1540), portreti.

- Hans Holbein ml. (1497-1543), djela: „Mrtvi Krist“ u Baselu (1522).

- Matthias Grunewald, djela: „Raspeće“ u Washingtonu“ (1511-12).

- Lukas Cranach st. (1472-1553), djela: „Tri saxonska izborna kneza“ u Hamburgu (1535), „Heraklo i Omfala“ u Brunswicku (1537).

- Lucas Cranach ml. (1515-1586), djela: „Venera i Amor“ u Munchenu (1540).

- Hans Baldung Grien (1484-1545), djela: „Alegorija ispraznosti zemaljskog života“ u Beču (1510).

- Hermann tom Ring (1521-1596), djela: „Dvostruki portret Ermengarde i Walburge von Reitberg“ u Musteru.

- Bartholomeus Spranger (1546-1611), djela: „Heraklo i Omfala“ u Beču, „Pobjeda Znanja nad Neznanjem“ u Beču.

- Hans von Aachen (1552-1615), djela: „Jupiter grli Antiopu“ u Beču.

- Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), djela: serija „Četiri elementa“ (1566) .

- Pieter de Witte, portreti.

 

Kiparstvo:

- Tilman Riemenschneider (1460-1531).

- Peter Vischer ml. (1487-1528), djela: reljef „Orfej i Euridika“ u Hamburgu (1515-20).

- Peter Flotner (1490-1546), djela: Fontana Apolon u Nurnbergu (1532).

- Loy Hering (1484-1555), djela: spomenik sv. Wilibaldu u katedrali u Eishstattu (1514).

- Adriaen de Vries (1560-1627), djela: Heraklova fontana u Augsburgu (1596-1602).

 

 

 

FRANCUSKA

 

15. stoljeće

 

Slikarstvo:

- braća Limbourg, minijaturisti.

- Jean Fouquet (1415-1480), djela: „Francuski kralj Karlo VII.“ u Louvreu, „Melunski diptih“ (oko1450), minijature Antiquites judaiques, također i minijaturist.

 

 

16. stoljeće

 

Arhitektura:

- stubište dvorca Blois (1515-24), dvorac Chambord (1519-40), Hotel d'Ecoville, dvorac Ancy-le-Franc (Sebastiano Serlio), dvorac Chenonceaux.

- Pierre Lescot (1500-1578), djela: dvorište palače Louvre u Parizu (poč. 1546).

- Gilles de Breton, djela: dvorac Fontainebleau (u ukrašavanju su sudjelovali talijani Rosso, Primaticcio, Luca Penni, Niccolo dell'Abbate, Francesco Salviati, Sebastiano Serlio i Cellini).

 

Slikarstvo:

- u Francusku dolaze Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio i Sebastiano Serlio iz Italije.

- fontainebleauška škola.

- Jean Clouet, djela: „Franjo I.“ u Louvreu (1535).

- Jean Cousin st., djela: „Eva prima Pandora“ (oko 1550).

- Francois Clouet (1505-1572), portreti.

- Antoine Caron (1520-1599), djela: „Car August i Sibila Tiburska“ u Louvreu (oko 1580).

- Jacques Bellange, djela: „Herodova gozba“ u Munchenu, „Tri Marije na Kristovu grobu“ (oko 1620; bakrorez).

- Toussaint Dubreuil (1561-1602), djela: „Prinošenje žrtve“ u Louvreu(oko 1602).

 

Kiparstvo:

- Antonio (1479-1519) i Giovanni (1485-1549) Giusti, djela: grobnica Luja XII. i Ane Bretonske u opatijskoj crkvi St. Denis u Parizu (1515-31).

- Philibert Delorme (1510-1570), djela: grobnica Franje I. i Klaudije Francuske u St. Denisu u Parizu (poč. 1547; radi sa Pierre Bontempsom), ograda kora u St- Etienne-du-Mont u Parizu (1545), most pokraj dvorca Chenonceauxa, ulazni portal dvorca Anet (oko 1552).

- Jean Goujon (1510-1568), djela: Fontana Nevine dječice u Parizu (1547-49), Tribina karijatida u Louvreu (1550-51), „Dijana iz Aneta“ u Louvreu (1554).

- Germanin Pilon (1530-1590), djela: gisants Henrija II. i Katarine de'Medici u St. Denisu u Parizu (1563-70), reljef „Skidanje s križa“ u Louvreu (1580-85), spomenik za srce Henrija II. u Louvreu (1560).

 

 

 

ŠPANJOLSKA I PORTUGAL

 

15. stoljeće

 

Slikarstvo:

- Luis Dalmau, slika oltarne slike oko 1440-e.

- Bartolome Bermejo (1440-1500), djela: „Pieta“ (1490).

 

 

16. stoljeće

 

Arhitektura:

- Diego de Siloe, djela: projekt za katedralu u Granadi

- Juan Batista de Toledo (umro 1567) i Juan de Herrera (1530-1597), djela: Escorial u Granadi (1527-68; na unutrašnjem ukrašavanju su sudjelovali talijanski maniristi Tibaldi, Cambiaso i Frederigo Zuccari).

- Pedro Machuca, djela: Alhambra u Granadi (1527-68).

 

Slikarstvo:

- u Španjolskoj je boravio nizozemski portretist Anthonis Mor.

- Alonso Sanches Coello (1531-1588), djela: „Elizabeta od Valoisa, španjolska kraljica, žena Filipa II.“, portretist.

- Domenicos Theotocopulos El Greco (1541-1614; Kreta, Venecija, Rim, Toledo), djela: „Sahrana grofa Orgaza“ u Toledu (1586), „Bezgrešno začeće“ u Toledu (1608), „Veliki inkvizitor“ u New Yorku (1598), „Uskrsnuće“ (1605-10), „Poklonstvo pastira“ (1612-14), „Pedesetica“ (1600-1610), „Krist na Maslinskoj gori“ u Budimpešti, „Sveto Trojstvo“ u Pradu, „Sv. Obitelj“ (1594-1604), „Laokont“ (1610), „Sv. Ivan Evanđelist i sv. Frane“ (1600), „Pogled na Toledo“ (1597), „Otvaranje petoga pečata“ u New Yorku.

 

Kiparstvo:

- u Španjolskoj su boravili Andrea Sansovino i Pietro Torrigiani iz Italije, te Leone Leoni.

- Alonso Berruguete (1485-1561), djela: „Raspeti Krist“.

- Domingo Beltran (1535-1590), djela: „Raspeti Krist“.

 

 

 

ENGLESKA

 

16. stoljeće


Arhitektura:

- Sir John Thynne (umro 1580), djela: Longleat House u Wiltshireu (1567-1580; radi sa Robertom Smythsonom).

- Robert Lyning, djela: Hatfield House u Hertfordshireu (1611).

 

Slikarstvo:

- u Engleskoj boravi Hans Holbein mlađi, te izrađuje mnoštvo portreta.

- Hans Eworth (1520-1572), djela: „Portret Henrika Stuarta, lorda Darnleya, i njegova brata Charlesa Stuarta, grofa od Lennoxa“ u Windsoru (1563), portreti.

- Nicholas Hilliard, portreti.

- Isaac Oliver, portreti.

 

Kiparstvo:

- u Engleskoj boravi Pietro Torrigiani iz Firenze.

- Pietro Torrigiani (1472-1528), djela: grobnica Henrika VII. i Elizabete od Yorka u Westminster Abbey u Londonu (1512-18).

 

 


HRVATSKA

 

Renesansa u Dalmaciji, Hrvatskom primorju i Istri

 

Arhitektura i kiparstvo:

- šibenska katedrala (1431-1555); lombardska kasnogotička shema (1431-40; započeli ju Francesco di Giacomo, Pincino, Busata, kipar Bonino iz Milana koji kleše zapadni i sjeverni portal), gotičko-renesansna sinteza (1441-73; Juraj Matejev Dalmatinac), visoka renesansa (1475-1505; Nikola Ivanov Firentinac), u posljednjoj fazi na katedrali rade Bartul iz Meste i njegov sin Jakov (velika rozeta na pročelju 1528. –31.), i domaći majstor Ivan Mestičević (mala rozeta na pročelju 1536.)

- Juraj Matejev Dalmatinac (oko 1410Zd-1473; Firenza, Šibenik, Venecija, Pag, Dubrovnik, Split, Ancona), djela: katedrala u Šibeniku (1441-73; poprečni brod, apside, krstionica i njena skulptura, sakristija 1452, stepenasto uzdignuto svetište, stupovi naosa, predvidio kupolu sa četiri pilona, vijenac dvorednog lišća, 74 profana portreta na apsidama, baldahini sa kipovima sv. Petra i sv. Jakova na sjevernom portalu, putti s natpisom o gradnji 1443, polukružne kanelirane niše i užlijebljene školjke), reljef lunete u Scuola di San Marco, reljef sv. Grgura, Porta della Carta u Veneciji, učestvovao u izgradnji zidina i grada Novoga Paga (1450-e), završio Minčetu u Dubrovniku (1464-66; započeo Michelozzo 1461-64), dogradio kapelu bl. Alnira uz crkvu sv. Eufemije u Splitu i isklesao reljef na prednjoj strani oltara Bl. Alnira s prikazom kamenovanja Alnira (1446; sada u župnoj crkvi u Kaštel Lukšiću), podigao ciborij s oltarom sv. Staša u splitskoj katedrali (1448, „Bičevanje Krista“), palača kraj Zlatnih vrata, Velika i Mala Papalićeva palača, palača Grisogono-Cipsi, palača Dagubio (1. pol. 15. st.; sve u Splitu, radio projekte, a za neke pregradnje, dogradnje i preinake), izradio kipove četiriju Vrlina i reljef Konjanika na Loggie dei Mercanti u Anconi (1451), portal franjevačke crkve u Anconi (1452), kip sv. Augustina u Anconi (1460), kip sv. Vlaha u Sorkočevićevom ljetnikovcu na Lapadu.

- Ivan Pribislavić,  Jurjev učenik, djela: surađivao na portalu u Anconi i radovima u Pagu, stubište i reljef sv. Ivana za crkvu sv. Ivana 1460 u Šibeniku, kapela u crkvi sv. Barbare u Šibeniku, isklesao vijenac dvorednog lišća u šibenskoj katedrali (prema Jurjevu nacrtu), projektirao crkvu sv. Barbare u Šibeniku (1457-61; uz L. Pincina).

- Andrija Aleši, Jurjev učenik, djela: suradnja na Loggie dei Mercanti u Anconi, krstionica trogirske katedrale (1467; reljef sv. Jeronima u luneti nad oltarom, te reljef „Krštenje Kristovo“ u luneti portala, klupa s rozetama, perspektivne niše, kanelirani pilastri, friz s puttima, friz gotičkog lišća; na krstionici surađuje s N. Firentincem i od tada je Nikola glavni, a ovaj ga slijedi u Trogir, Split, Šibenik i na Tremite), reljef sv. Jeronima na oltaru crkve sv. Jere na Marjanu u Splitu (1480), kipovi sv. Jeronima i sv. Ivana Krstitelja, te niz reljefa u Nikolinoj trogirskoj kapeli, suradnja s Nikolom pri izvedbi renesansnog pročelja na Tremitima u Italiji (1473), Velika Čipikova palača u Trogiru, Mala Čipikova palača u Trogiru (radi uz N. Firentica), sred. 15. st. radi u Rabu (lunete portala i nadgrobne ploče uglednih rapsih obitelji, te prigrađuje nove kapele u crkvi sv. Ivana Evanđeliste), lik proroka Ilije u šibenskoj katedrali.

- Nikola Ivanov Firentinac ( ?-1505-07; Venecija, Trogir, Tremiti, Tolentino, Šibenik, Split, Orebići, Hvar), djela: rana djela u Veneciji - grob i luk Foscari, grupe Giustiniani  i Capello, sv. Kristofor na S. Maria del Orto i reljef sv. Jeronima u Sala del Giglio; rani radovi u Dalmaciji (samostalni i radionica Aleši-Firentinac) – kapela sv. Stjepana i Bernarda Sijenskog u crkvi sv. Frane u Šibeniku (1464; likovi sv. Stjepana, sv. Bernardina i reljef Stigmatizacije sv. Frane), pretpostavka o radu na šibenskoj katedrali (1464-67), friz s puttima, te lik sv. Ivana Krstitelja na oltaru u trogirskoj krstionici, oltar u crkvici sv. Ciprijana na Braču (1467), kapela Bl. Ivana Ursinija u trogirskoj katedrali (1468-72), Sobotina grobnica u sv. Dominiku u Trogiru (1469; „Oplakivanje“), portal franjevačke crkve na Hvaru, kip sv. Petra u Vrbosci na Hvaru i kip sv. Stjepana u Sumpetru Poljičkom (upitna atribucija), reljef sa prikazom Pravde u trogirskoj gradskoj loži (1471; lav sv. Marka, sv. Lovre, i Ivan Ursini), pročelje i portal palače Čipiko (1470; grb, 2 lava, anđeli u medaljonima), reljef „Oplakivanja Krista“ u crkvi sv. Ivana (1470;?); Firentinac i Aleši na Tremitima (1472-74) – kiparska dekoracija portala augustinske crkve Santa Maria al Mare na otoku San Nicola (reljef u luneti-„Predaja pravila sv. Martina“, reljef Marijina Uznesenja, putti i kandelabar, skulpture u nišama jako oštečene); Firentinac u Tolentinu – u crkvi sv. Nikole Tolentinskog radi sarkofag i kip tog sveca; Firentinac u Dalmaciji – nastavak rada na trogirskoj kapeli bl. Ivana (nakon 1475-82; 3 ikonografske teme-Navještenje, Krunjenje Bogorodice i Deisis-Bogorodica lijevo, Ivan Krstitelj Alešijev desno i Krist u sredini; 4 horizontalna niza-bakljonoše pred vratima; apostoli i sveci-16 niša: 1 prazna, a 4 probijene prozorom 1644, lijevo: sv. Jeronim Alešijev, sv. Pavao, sv. Jakov, sv. Ivan Evanđelist  Duknovićev, sv. Toma Duknovićev, desno: sv. Petar, sv. Ivan Evanđelist, sv. Filip, nepoznati apostol sa dugom bradom; putti telamoni; te serafini s poprsjem Boga Oca- 96 kaseta, 17 okulusa), šibenska katedrala (1475-1505; niz reljefa u unutrašnjosti katedrale-Bog Otac sa sferom, reljefi sv. Mihovila  i sv. Marka; skulpture na krovištu-sv. Jakov, sv. Mihovil, sv. Marko, te gornji arhitektonski dio katedrale: 3-lisno pročelje, svodovi, kupola), izgradnja crkvice sv. Sebastijana u Trogiru (1476-80; kip sv. Sebastijana, te Alešijev kip Spasitelja), balustrade za crkvu sv. Ivana u Šibeniku (1475), projektirao Novu Crkvu u Šibeniku (1502); muzej grada TrogiraKrist Uzašašća okružen dvama anđelima, izvorno poprsje Boga Oca sa svoda kapele sv. Ivana, anđeo sa svijećnjakom i dr.; ostala djela – u Zadru: potprozornik palače Ghirardini, potprozornik palače Pasini, luneta palače Dal Ponte, grb obitelji Detrico; „Madona s Djetetom“ u franjevačkoj crkvi na Orebićima (kasne 1470-e); nedovršena crkva sv. Marije u Šibeniku (reljef „Kristovo polaganje u grob“).

- Ivan Duknović (oko1440Tro-?; Rim, Trogir, Mađarska, Venecija, Rab, Dubrovnik, Rim, Trogir, Ancona, Zagreb), djela: rimsko razdoblje (od 1460-ih do 1480-ih) - „Tempietto Orsini“ u Vicovaru kraj Rima (1464-77;?; reljef lunete portala: „Bogorodica s Djetetom i anđelima i 2 donatora“, te medaljoni s likovima „Navještenja“), Bogorodičin oltar u crkvi San Giovanni u Norciji (1469; prizori Navještenja i Litanija Blažene Djevice, te Bogorodica s Djetetom), radio na Palazzo Venezia u Rimu (poč. 1470-ih; 2 vanjska portala), grobnica kardinala Giacoma Tebaldija u crkvi Santa Maria sopra Minerva u Rimu (oko 1475; zamislio i započeo P. Romano, a surađivao sa A. Bregnom; lik pokojnika, reljefni grbovi, te 2 putta), lik pokojnika, te reljefi „Uskrsnuća“, „Stvaranja Eve“ i kip „Nade“ sa rastavljene grobnice pape Pavla II. iz vatikanskih grotta (oko 1475; radio i Mino da Fiesole), tabernakul u sakristiji crkve sv. Marka (surađivao sa M. da Fiesole), grobnica kardinala Bartolomea Roverelle u crkvi San Clemente u Rimu (oko 1470; reljef Bogorodice sa sinom i anđelima, reljef Stvoritelja među kerubinima, parovi anđela, te dekorirani vrh okvira; radio i Andrea Bregno), grobnica kardinala Bernarda Erollia iz (izvorno) crkve sv. Petra u Rimu (oko1479; danas u vatikanskim grottama; lik pokojnika, reljef Uskrslog Krista, te sv. Petar i sv. Pavao); trogirska faza -  luneta s Ceginim grbom u kući Andrije Cege, grb sa kutomjerom u trogirskoj vijećnici, okvir vrata Čipikove palače (putto-1480, grbovi), reljef s likom humaniste u dvorištu Male Čipikove palače, lik sv. Margarete iz franjevačkog samostana na Čiovu (kraj 15. st.), kip sv. Ivana Evanđelistei za kapelu Bl. Ivana (1482), portret pjesnika Sabellica u Trogiru (1497), monumentalna vrata kraj crkve sv. Frane u Trogiru; mađarska faza – reljef Bogorodice iz Diosgyora, mramorni zdenac u Višegradu (kip Herakla), reljefni portreti kralja Matijaša Korvina i žene mu Beatrice d'Este u Budimpešti (1480-ih), reljef s likom Matije Korvina u Beču, portret mladog talijanskog humanista Francesca Cinthija iz Londona; venecijansko razdoblje (1498) – reljef Bogorodice s Djetetom u muzeju u Padovi, portret Carla Zena u Veneciji; rabsko razdoblje – nadvratnik grobišne crkve na Komčaru (oko 1500); dubrovačko razdoblje – kip sv. Vlaha na Kneževu dvoru (1503); ponovno Rimgrobnica Giovannija Antonija Lomellina (sačuvani samo dijelovi; kip Bogorodice s Djetetom, reljef „Čovjeka boli“, portret Lomellina); ponovno Trogir – kip sv. Tome za kapelu Bl. Ivana (1508); Anconagrobnica bl. Girolama u katedrali u Anconi (1509); Zagreb - nadgrobna ploča zagrebačkog biskupa Luke Baratina (?).

- djelatnost korčulanske obitelji Andrijić (Dubrovnik, Hvar, Zadar, Venecija, Mantova); Marko Andrijić (sred. 15. st.-oko 1507), djela: dijelovi mosta na Pilama i kapela sv. Vicka u dominikanskom samostanu, stubište s ogradom za knežev dvor i okvir gradskih vrata u luci u Dubrovniku (sve 1474-75), dovršava zvonik korčulanske katedrale s kićenom ložom i kupolnom lanternom (1481-82), gradi kulu Revelin i gradske zidine u Dubrovniku (sve nakon 1480-e), ciborij glavnog oltara s prizorima Navještenja u korčulanskoj katedrali (1485-86), radi opremu za dubrovački samostan svetih apostola, te s bratom Blažom projektira zvonik franjevačkog samostana u Hvaru; Petar Andrijić (1492-1553), djela: dovršava oplate dvorišta Divone, radi popravke na oba kata dvorišnih arkada Kneževa dvora (6 oktogonalnih stupova za galeriju u atriju) i podiže pročelje crkve sv. Spasa u Dubrovniku (sve nakon 1520-e), za vlasteline Buniće izrađuje krunu zdenca s grbovima i kasnogotićku kapelu na terasi ljetnikovca u Batahovini (1532), obrađuje arhitektonsku plastiku na crkvici Blagovjesti kraj Vrata od Ploča u Dubrovniku (1537), dvije kapele sa sjeverne strane franjevačke crkve u Hvaru (1536-38); Josip Andrijić (1503-1547), djela: u Dubrovniku podiže javne objekte, bratsku žitnicu, obnavlja Knežev dvor te sudjeluje na gradnji Divone (1516-22; vrata i prozori prizemlja pročelja, te prozori za drugi kat) i utvrda na Pločama.

- djelatnost radionice Sanmichelli u Dalmaciji (Zadar, Šibenik), djela: Michele Sanmichelli (1484-1559), djela: pregradio stari novigradski kaštel i zidovima i bastionima ga pretvorio u tvrđavu, utvrđenja u Zadru (bastion Ponton 1537, „Porta terraferma“ 1537, kortine među bastionima, cisterna na Campusu 1559); Gian Girolamo Sanmichelli (1513-1558), djela: pregradio je Primošten pretvarajući ga u otok utvrđen zidinama, tvrđava sv. Nikole u šibenskom zaljevu (poč. 1540), Gradska loža na Hvaru, Gradska loža u Zadru (1565), Gradska straža u Zadru (1562).

- Paskoje Miličević, djela: kameni mostovi na dvoja dubrovačka vrata (od Ploča, od Pila), bastioni Mrtvo zvono i sv. Ivan na dubrovačkim zidinama (16. st.), novo pročelje Gradske vijećnice u Dubrovniku (16. st.), projekt za Divonu (16. st.), sakristija dominikanskog samostana u Dubrovniku.

- kupolaste i centralne građevine: kasnorenesansna rotunda „Gospe od Kaštela“ u Zadru (1582), Sv. Klement i sv. Luka u Sitnome, te sv. Luka u Dubravi (sve tri-15. st.).

- crkve s trolisnim fasadama (priljepljeno pročelje): bivša katedrala u Osoru (1460-e–1498), župna crkva sv. Marije u Svetvinčentu u Istri (1555), sv. Marija u Zadru (čiju su obnovu 1507. počeli Martin Filipović iz Zadra i Nikola iz Korčule, a završili 1529-37 Dujam Rudičić i Ivan Vitačić), katedrala u Hvaru (gradnju fasade započinje Nikola Karlić i Dujam Rudičić-donji dio 1520-55; gradnja nastavljena 1650- Ivan Pomenić, a završena sred. 18. st.), župna crkva sv. Stjepana u Starigradu, crkva sv. Spasa u Dubrovniku (gradio je Petar Andrijić 1520), crkva sv. Jurja u Pagu (16. st.), obiteljska kapelica Zamanjina ljetnikovca u Rijeci dubrovačkoj (2. pol. 16. st.), crkva sv. Franje u Rabu (15. st.; varijanta sa 3 polukružna zabata!).

- crkve s polukružnim fasadama: crkva sv. Roka u Splitu (1516), crkva sv. Josipa na Hvaru, crkva sv. Duha u Šibeniku (1592-93; Vicko Piakarić, Gaspar Sabljić i Antun Nogulović).

- crkve s tradicionalnim fasadama: crkva Blagovijesti u Dubrovniku (gradio Petar Andrijić 1534-37), Zborna crkva u Novom Pagu (nakon 1443; fasadne skulpture i reljef lunete portala s Bogorodicom Zaštitnicom; apside bočnih brodova gradili Pavao i Juraj iz Zadra).

- zvonici: zvonik katedrale u Hvaru (gradili korčulani Marko i Nikola Karlić, te Marko Pavlović-Milić 1500-ih), zvonik hvarske franjevačke crkve (započeo Marko Andrijić 1507, a dovršio mu sin Blaž i Nikola Španić), zvonik crkve sv. Marka u Hvaru (16. st.), zvonik sv. Venerande u Hvaru (16. st.; srušen 1831), zvonik katedrale u Trogiru (završni kat 1598. gradio Tripun Bokanić), zvonik uz Eufrazijevu baziliku u Poreču (1592), niz istarskih zvonika iz 16. st. (npr. župne crkve u Plominu ili Lovranu), zvonik osorske katedrale (gradio Jakov Galeto 1575), zvonik crkve sv. Krševana u Zadru (gradili P. Manzin, I. Ciklić i Danijel Ivanov 1485), zvonik crkve sv. Jurja u Pagu, zvonik crkve sv. Marije u Zadru (iz 1105., a 1438-53 ga Nikola Bilšić rastavlja do prvog kata, te ponovno gradi), zvonik korčulanske katedrale (započet u 14. st., a nastavlja ga Ratko Ivančić 1440, te dovršava Marko Andrijić 1480), zvonik Zborne crkve u Novom Pagu (16. st.).

- plemićki kašteli: Nehaj nad Senjom (1558), zamak Grimani na trgu u Svetvinčentu u Istri (1589), utvrđena crkva sv. Trojstva u Hrastovlju u Istri (16. st.), „kaštela“ između Trogira i Splita (od „Starog“ Ćipikova-1467, do Lukšića-16. st. i Kambelovca-krajem 16. st.), niz frankopanskih utvrda kao Drvenik u Vinodolu ili Novigrad Zrinjskih u Kraljevici (sred. 17. st.).

- gradovi: grad Pag; fortifikacije, komunalni objekti i trgovi Dubrovnika, Hvara, Korčule, Trogira, Splita, Zadra; utvrđeni kašteli između Splita i Trogira, te crkva tvrđava u Vrboskoj na Hvaru (1579); trg Svetvinčent u Istri s kaštelom, crkvom i ložom; trogirska renesansa, dubrovačka renesansa, renesansni ljetnikovci, otok Šipan.

- RENESANSNI DUBROVNIK:

- vanjski pojas zidina (Michelozzo 1461-63; Vrata od Pila–današnji izgled 1537; kameni most radi Paskoje Miličević; Vrata od Ponte 15. st., Vrata od Ploča 15. st. Simone della Cava, a most P. Miličević, Minčetu završava J. Dalmatinac); pristupne kule s morske strane (Bokar-Michelozzo, Puncijela- Michelozzo, utvrda Mrtvo Zvono-P. Miličević 16. st.; sv. Ivan-P. Miličević; lukobran 1484; lazaret od 15-18. st.); samostalne utvrde (Lovrijenac-pregradnje 15/16. st. graditelj iz Pesara, Revelin 14. st.).

- Knežev dvor (obnovu započeo Michelozzo 1461-64; prozore prvoga kata rade Bogosalić, Marković 1469; portal radi Pavko Dubrovčanin; dio skulptura portala, konzole u trijemu i Eskulapov kapitel radi Petar Martinov, renesansni trijem radi Salvi di Michele iz Firenze 1469, unutarnji trijem nakon požara obnavlja Petar Andrijić 1520).

- Orlandov stup (1418; Bonino iz Milana).

- Velika i Mala Onofrijeva fontana, te dubrovački vodovod (1437-39; Onofrije della Cava, a malu česmu je skulptorski obradio Petar Martinov iz Milana oko 1440).

- satni toranj (1445; Radonja Grubačević, Trpko Radončić te Utišenović).

- Divona (projekt radio Paskoje Miličević, a po svom nacrtu je gradili Petrović i Andrijić 1517-24).

- novo pročelje gradske vijećnice (poč. 16. st.; Paskoje Miličević).

- spremište za žito Rupe (danas Etnografski muzej).

- klaustar, kapitularna dvorana i sakristija (P. Miličević) dominikanskog samostana (sred. 15. st.).

- crkva sv. Sebastijana (1466; polukružna apsida).

- samostan Male Braće (klaustar i kapitularna dvorana).

- crkva sv. Spasa (1520; Petar Andrijić).

- crkva Blagovijesti (1534-37; Petar Andrijić).

- crkva sv. Roka (16. st.).

- crkva bratovštine sv. Rozarija (1594-1659)

- palača Isusović-Braichi (1470-ih).

- palača Ranjina (2. pol. 15. st.).

- palača Kabužić (poč. 16. st.).

- palača Stay (1. pol. 16. st. ).

- palača Frane Gundulića (1546; malo sačuvano).

- palača Tome Skočibuha (1549-53).

- palača Bunić (2. pol. 16. st.).

- palača Sorkočević (kraj 16. st.).

- palača Martinušić (kraj 16. st.).

- dubrovački ljetnikovci: Skočibuhin ljetnikovac na Tri crkve, Pucićev ljetnikovac na Pilama (možda djelo Vicka Lujova, 1560-ih), ljetnikovac Pracat, Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu (1521; jednokatnica s ložom, terasa sa orsanom, vrt, perivoj i ribnjak), Getaldićev ljetnikovac na Lapadu, Đorđevićev ljetnikovac na Lapadu, Bunić-Gradićev ljetnikovac u Gružu, Gundulićev ljetnikovac u Gružu (1538-54; preoblikovanje vrši Ivan Andrijić), ljetnikovac Skočibuha-Natali u Gružu, Kabužićev ljetnikovac u Rijeci dubrovačkoj, Sorkočevićev ljetnikovac u Rijeci dubrovačkoj, Stajev ljetnikovac u Rijeci dubrovačkoj, ljetnikovac Škarplenda u Rijeci dubrovačkoj, Bunićev ljetnikovac u Rijeci dubrovačkoj (1520; kapelicu gradi P. Andrijić), Gučetićev ljetnikovac u Trstenu (1575-81).

- tipovi ljetnikovaca na dubrovačkom području: jednostavna prizmatična kuća; tlocrt L-tipa (Sorkočevićev, Bunićev; tlocrt U-tipa (Knežev dvor u Slanom 1446, Bozdari i Bunić u Župi, te Gučetić u Cavtatu), četverokutni tip sa unutrašnjim dvorištem (Ranjine u Cavtatu, Korte Žuljane na Pelješcu).

- ŠIPANSKA RENESANSA:

- dva naselja: Šipanska luka i Suđurađ.

- Knežev dvor iznad Šipanske luke (1445).

- ljetnikovci Skočibuhe u Suđurđu (2. pol. 16. st.; karakteristične visoke kule).

- gotičko-renesansni komplex samostana u Pakljenoj s kulom.

- crkva-tvrđava sv. Duha pored Suđurđa (16. st.).

- HVAR:

- katedrala u Hvaru (gradnju fasade započinje Nikola Karlić i Dujam Rudičić-donji dio 1520-55; gradnja nastavljena 1650- Ivan Pomenić, a završena sred. 18. st.).

- zvonik katedrale u Hvaru (gradili korčulani Marko i Nikola Karlić, te Marko Pavlović-Milić 1500-ih), zvonik hvarske franjevačke crkve (započeo Marko Andrijić 1507, a dovršio mu sin Blaž i Nikola Španić), zvonik crkve sv. Marka u Hvaru (16. st.), zvonik sv. Venerande u Hvaru (16. st.; srušen 1831).

- tvrđava Španjol (1551).

- satni toranj i Gradska loža.

- arsenal za gradsku galiju (od 1612. služi za kazalište).

- hvarski ljetnikovci: ljetnikovac Petra Hektorovića „Tvrdalj“ u Starigradu (1520, pa nadalje; utvrđeni dvorac sa vrtom i 2 ribnjaka), ljetnikovac Hanibala Lucića u Hvaru (1530; možda gradio Luka Paskojević; obuhvača rezidenciju, gospodarsku zgradu namjenjenu vrtlaru i posluzi, te vrtni perivoj sa bunarskom krunicom), ljetnikovac Marina Gazarovića u Kutu na Visu (oko 1598).

- TROGIRSKA RENESANSA:

- krstionica trogirske katedrale sa skulpturama sv. Ivana Krstitelja, reljefom sv. Jeronima u špilji, te reljefom Krštenja Kristova (1467; A. Aleši i N. Firentinac).

- Sobotina grobnica u sv. Dominiku u Trogiru (1469; N. Firentinac, A. Aleši).

- kapela Bl. Ivana u trogirskoj katedrali (1468-89; N. Firentinac, I. Duknović, A. Aleši).

- reljef s likom humaniste u dvorištu Male Ćipikove palače u Trogiru, portret pjesnika Sabellica u Trogiru, lik sv. Margarete na Čiovu (sve I. Duknović).

- Gradska loža s reljefom Pravde N. Firentinca (15. st.).

- završni kat zvonika aktedrale (1598-1605.; gradio Tripun Bokanić), te zvonik crkve sv. Mihovila (1595; bokanićeva radionica) i zvonik sv. Nikole (1598; bokanićeva radionica).

- gradska vijećnica i satni toranj.

- crkvica sv. Sebastijana sa skulpturom N. Firentinca (1477).

- Velika Ćipikova palača (15. st.; obnovu vrši A. Aleši, a 2 portala rade Duknović i Firentinac).

- Mala Ćipikova palača (A. Aleši/N. Firentinac).

- palača Lucić (15/16. st.; preuređena i proširena).

- južna gradska vrata (1593).

- kula sv. Marka (15.st.) i samostalna utvrda Kamerlengo (1420-37).

- brojne kuće (radovanov trg) i palače (Berislavića, Lucijusa i dr.), te klaustri dominikanaca i benediktinki.

- ŠIBENIK:

- šibenska katedrala (1431-1555).

- prostor oko katedrale: s južne strane Biskupski dvor (1439-41; sačuvani dovratnici portala Andrije Budčića), sa zapadne strane trg i gradski bunari (16. st.), sa sjeverne strane glavni gradski trg i Gradska vijećnica (1534-42; G. Sanmicheli?; srušena u 2. svj. ratu, pa nanovo obnovljena), te Mala Lođa.

- crkva sv. Ivana (2. pol. 15. st.).

- Nova Crkva (1502; N. Firentinac).

- crkva sv. Barbare (1457-61; I. Pribislavić i Lorenzo Pincino; u crkvi se nalazi poliptih Nikole Vladanova).

- crkva sv. Duha (1592-1642; po nacrtu Antuna Nogulovića).

- niz kuća i palača (palača Foscari).

- tvrđava sv. Nikole na ulazu u gradsku luku (poč. 1540; G. Sanmicheli).

- u vremenu od 1540 – 1650. ojačan je fortifikacijski sustav Šibenika izgradnjom tvrđava Sv. Nikole, Sv. Ivana i Šubićevca.

- KORČULA:

- zvonik korčulanske katedrale (započet u 14. st., a nastavlja ga Ratko Ivančić 1440, te dovršava Marko Andrijić 1480).

- gradska vijećnica (1525).

- obrambeni pojas gradskih zidina s kružnim kulama.

- palača Gabrielis i Ismaili (16. st.).

- ZADAR:

- zvonik crkve sv. Marije (iz 1105., a 1438-53 ga Nikola Bilšić rastavlja do prvog kata, te ponovno gradi).

- zvonik crkve sv. Krševana (gradili P. Manzin, I. Ciklić i Danijel Ivanov 1485).

- kapela Detrico u crkvi sv. Frane (1480; rad radionice N. Firentinca-?), klaustar (1556; Ivan Trifunić i Ivan Stijić), te kapela sv. Ante (1519, a portal sred. 16. st.).

- crkva sv. Marije (čiju su obnovu 1507. počeli Martin Filipović iz Zadra i Nikola Španjić iz Korčule, a završili 1529-37 Dujam Rudičić iz Splita i Ivan Vitačić iz Korčule).

- fasada crkve sv. Šimuna (gradio Petar Berčić; malo sačuvano; glavni portal je iz 1572, manji bočni-16. st.).

- crkva Gospe od Kaštela (1582; kao kružna građevina, a 1703. joj je dodan zvonik i 1-brodni prostor).

- samostan i crkva sv. Marcele (poč. 16. st.; sačuvano pročelje).

- crkva sv. Marije Velike (1472-76; porušena 1570, a sačuvana kapela sv. Roka).

- novi sustav utvrda i bedema (1. pol. 16. st.; gradili Malatesta Baglione, Michele Sanmicheli i Sforza Pallavicino).

- gradska Kopnena vrata (1543; M. Sanmicheli).

- Lučka vrata (1573).

- Lančana vrata.

- Gradska loža (1565; Giangirolamo Sanmicheli).

- Gradska straža (1562; Giangirolamo Sanmicheli; današnji toranj dodan 1798).

- palače Petrizio i Grisogono (15. st.; gotičko-renesansne pregradnje).

- palača mletačkog kapetana (konac 15. st.; oštećena).

- bastion Grimani i cisterna (1574; trg „5 bunara“).

- samostalna utvrda Forte (1567; Sforza Pallavicino).

- 1570-ih se grade bastioni sv. Dimitrija, sv. Roka, sv. Nikole, sv. Frane, sv. Marcele.

- zdenac za opskrbu mletačkih brodova vodom na Kolovarama (1546).

- SPLIT I KAŠTELA:

- mletački kaštel (1435).

- narodni trg (spominje se još u 13. st.), Kneževa palača (15. st.; nije sačuvana), Gradska vijećnica (15. st.; originalno samo prizemlje), kapelica sv. Lovre, Karepićeva palača (1564; zadržala staro pročelje).

- Velika Papalićeva palača (1565; obnovljena središnja zgrada u renesansnom stilu).

- Mala Papalićeva palača (u 1. pol. 15. st. se dograđuje u zrelom gotičkom stilu, J. Dalmatinac).

- palača Grisogono-Cipci (kraj 16. st.; u renesansi obnovljeno istočno pročelje, radionica N. Firentinca).

- palača Dagubio (započeo J. Dalmatinac, a kasnije u renesansnom stilu).

- kapela bl. Alnira (1444; J. Dalmatinac).

- franjevački samostan na Poljudu (sred. 15. st.; crkva, klaustar, 4-kutna kula; u crkvi je poliptih Girolama da Santacrocea iz sred. 16. st.).

- palače imaju raskošno ukrašene dvorišne portale sa obiteljskim grbovima u lunetama.

- niz kaštela između Trogira i Splita (15/16. st.; ladanjsko-fortifikacijski objekti; najreprezentativniji je kaštel Vitturi u Kaštel Lukšiću).

- KVARNER I PRIMORJE:

- Rab: obnovljen romanički Knežev dvor; Gradska loža (1509) i satni toranj; niz palača s trijemovima u dvorištu (Velika i Mala Nimira, Bakotić, Crnota i dr.); portal, ploče ciborija glavnog oltara, te zdenac krstionice rapske katedrale (1514; Petar Trogiranin), crkva sv. Frane (1491), crkva sv. Križa (1573-78), nove kule i bastioni, Duknovićev utjecaj u skulpturi (cvjetni vijenci).

- Senj: Nehaj (1558; kaštel Lenkovića), djelomično sačuvane gradske zidine, te mnoge palače (Živković, Vrsalović, Petrovski-Hajduković).

- Cres: katedrala u Osoru (1498), zvonik i crkva sv. Marije (poč. 16. st.), palača Petris (poč. 16. st.), palače Rodinis i Moise (2. pol. 15. st.), gradski bedemi i utvrde (1509-1610; malo sačuvano).

- PAG: gradnja Novog Paga (poč. 1443); Juraj Dalmatinac sudjeluje u planiranju grada; uz njega na utvrđenjima rade Frane i Juraj Ivanov iz Zadra, Ivan Franulić i Juraj Dimitrov (1446-70; sred. 16. st. uglavnom porušena), Zborna crkva sv. Marije (poč. 1443, Marku Andrijiću se pripisuju neke skulpture na pročelju kao i kapiteli glavnog broda), crkva sv. Frane (2. pol. 15. st.), crkva sv. Jurja (2. pol. 15. st.; koncem 16. st. produžena), crkva Marijinog Navještenja (2. pol. 15. st.; kapela sv. Nikole), Biskupska palača (2. pol. 15. st.; malo sačuvano), Knežev dvor (1467; sačuvan originalan portal).

- ISTRA:

- kaštel Grimani na trgu u Svetvinčentu (1589).

- utvrđena crkva sv. Trojstva u Hrastovlju (1475).

- portal crkve sv. Mihovila (1456; kasnije uzidan u pulsku katedralu).

- portal biskupskog komplexa u Poreču (1441).

- arkade crkve sv. Marije Snježne u Ćepiću (gradi Matej iz Pule 1492).

- katedrala u Kopru (1498; slovenski dio Istre).

- male renesansne crkvice (preslica, trijem).

 

Manirističko kiparstvo u Dalmaciji:

- Alessandro Vittoria (1525-1608), djela: 4 svetačka kipa za kapelu bl. Ivana u Trogiru (1559; sada na zvoniku katedrale).

- Tizian Aspetti (1565-1607), djela: brončana kucala iz palače Arneri u Korčuli, palače Lode Nazor na Braču i iz jedne trogirske palače.

- Pavao Gospodnetić,djela: kip proroka Elizeja u šibenskoj katedrali (1594); na njega utječe Alessandro Vittoria.

- Antun Nogulović, djela: reljef biskupa Spingarole nad sarkofagom u šibenskoj katedrali, vlastiti grob u crkvi sv. Nikole, nacrt za crkvu sv. Duha u Šibeniku (1592), klesarski radovi na crkvi sv. Križa u šibenskom Docu.

- Nikola Lazanić (Brač, Italija, Dubrovnik), djela: signirana kamena pala u crkvi sv. Petra u Nerežišću na Braču (1578; Bogorodica s Djetetom između sv. Petra i sv. Pavla); kipovi sv. Jeronima (u crkvi) i sv. Vlaha u sakristiji sv. Vlaha u Dubrovniku (1589), kipovi sv. Jeronima za ilirski Zbor u Rimu, utjecaj Alessandra Vittorije.

- Tripun Bokanić, djela: oltar u Ninu, oltar u Brusju (1605), završni kat zvonika trogirske katedrale (1605).


Slikarstvo:

- Juraj Čulinović (oko 1433/36-1504; Skradin, Padova, Zadar, Šibenik; u Šibeniku učenik Dujma Vučkovića, 1456 u Veneciji sklapa ugovor sa Francescom Squarcioneom na tri i pol godine boravka u njegovoj padovanskoj radionici, 1463 se vraća u Šibenik i ženi se kćerkom J. Dalmatinca, o ovom periodu malo podataka osim o poslovnom životu, pokopan u katedrali sv. Jakova, sva njegova djela su nastala u padovanskom razdoblju, utjecaj Donatella koji boravi u Padovi 1443-53), djela: poliptih iz padovanske crkve sv. Nikole u Londonu, triptih iz padovanske crkve sv. Frane, „Bogorodica s Djetetom“ (središnji dio u Berlinu, a 2 bočna u katedrali u Padovi), „Bogorodica s Djetetom“ u Baltimoreu, „Bogorodica s Djetetom“ u Torinu, portret muškarca u Parizu, stradala freska s prikazom mrtvog Krista među anđelima u crkvi Eremitani u Padovi, „Bogorodica između anđela i dvaju svetaca“ u Parizu, „Madonne“ u Veneciji, Londonu i Amsterdamu, dijelovi poliptiha s likovima svetaca Antuna opata, Jerolima i Aleksija u Bergamu, „Bogorodica s Djetetom između dva sveca“ u Rimu, „Bogorodica s Djetetom“ u Berlinu.

- Petar Jordanić (umro 1504; Zadar), djela: poliptih iz crkve sv. Marije u Zadru (1493; uništen), „Bogorodica s Djetetom“ u župnoj crkvi u Tkonu, fragmenti slikanih dasaka sa stropa zadarske katedrale, „Bogorodica s Djetetom“ u Beču.

- Andrija Medulić (1500-1564; Zadar, Venecija; večina djela nije signirana, malo biografskih podataka, potpisuje se inicijalima ili Schiavone, podrijetlom je iz Emilie-Romagne, ne zna se o počecima i školovanju, problem atribucije i datacije, utjecaj Bonifacia Veronesea, a kasnije Tiziana i Tintoretta, bio u komisiji za procjenu vjerodostojnosti mozaika na sv. Marku u Veneciji skupa sa Tizianom, Tintorettom i Veroneseom, dinamika, široki namazi, sfumato, svijetlo-sjena), djela: „Poklon mudraca“ u Milanu (1547), velika grafika „Otmica Helene“ (1547), „Midin sud“, „Deukalion i Pira“, „Legenda o Psihi“, „Prikazanje u hramu“  u Accademiji u Veneciji (1556-57), kompozicije na ogradi kora crkve S. Maria del Carmini u Veneciji („Navještenje“, „Poklon pastira“, „Poklon mudraca“), pala „Krist i učenici na putu za Emaus“ u crkvi S. Sebastiano u Veneciji, „Obrezivanje Kristovo“ u Veneciji, „Oplakivanje“ iz Dresdena, „Krist pred Herodom“ iz Napulja, „Krist pred Pilatom“ iz Venecije, „Krist pred Kaifom“ iz Beča, „Poklonstvo pastira“ u Beču, skupine radova u katedrali u Bellunu (pala sa svecima Bernardinom, Jerolimom i Ivanom Krstiteljom u katedrali, te slike sv. Petra, sv. Pavla i arhanđela Gabrijela i Bogorodice, koje zajedno predstavljaju „Naviještenje“ u crkvi S. Pietro), slobodne kopije po Tizianu u Beču („Sveta Obitelj sa sv. Katarinom“, „Dijana i Akteon“, Apolon i Dafne“, „Apolon i Eros“, „Rođenje Jupiterevo“, „Jupiter i Amalteja“, „Alegorija“, „Aleksandar Veliki i Darijeva obitelj“, „Scipion Afrički“, „Kurije Dentat“), „Sv. Ivan Krstitelj i sv. Agneza“ u oratoriju u Melu, 3 tonda na stropu u Liberiji u Veneciji, „Prorok“ i „Poziv apostola“ u S. Giacomo dell'Orio u Veneciji, „Noino pijanstvo“ u Veroni, bakrorezi u bečkoj Albertini, pariškom Louvreu, mletačkoj Accademiji, firentinskim Uffizima i dr.

- Stjepan Crnota Rabljanin, slikao u Veneciji; sačuavana 3 rada iz 1530-ih.

- Martin Kolunić Rota (oko 1520?-1583; Šibenik, Venecija, Firenza, Rim, Beč, Prag; grafičar, jedini sigurni podatak je taj da je rođen u Šibeniku, potpisivao se kao Šibenčanin i jednom kao Dalmatinac, 2 razdoblja: talijansko i bečko-praško, svojim ranim radovima oslanja se na kasnorenesansnu i manirističku tradiciju, a kasnije je vidljiv Dürerov utjecaj, na dvoru habsburgovaca je radio kao dvorski portretist i slikar), djela: portret malteškog viteza Jeana de la Valette (1565; prvi izvorno datirani Rotin list), veliki zemljovidi zadarskog i šibenskog područja, „Porezni novčić“ u Albertini, „Posljednji sud“ u Tubingenu, radio bakroreze po slikama velikih renesansnih majstora, te portrete poznatih ličnosti oko bečkog dvora (portret Antuna Vrančića, portret Rudolfa II. 1572).

- Natalo di Girolamo Bonifacio (1537/38-1592; Rim), djela: radio bakroreze po velikim suvremenicima i ilustrirao nekoliko knjiga među kojima i poznato djelo Domenica Fontane iz 1590.

- Juraj Ventura (Zadar, Kopar), djela: manirističke pale s prelaza sa 16. u 17. st. (pala u franjevačkoj crkvi na otočiću Galovcu pred Prekom kod Zadra).

- DUBROVNIK:

- Lovro Dobričević Marinov, djela: lik sv. Vlaha sa poliptiha slikanog za Malu braću (1455-48), poliptih glavnog oltara Gospine crkve na Dančama (1465-66).

- Vicko Lovre Dobričević, djela: poliptih u franjevačkoj crkvi u Cavtatu (1509-10).

- Nikola Božidarević (umro 1517/18; Venecija, Dubrovnik), djela: triptih u Bundićevoj kapeli u dominikanskoj crkvi u Dubrovniku, „Navještenje“ za dominikansku crkvu na Lopudu (1513; danas se čuva u dubrovačkom dominikanskom samostanu), Đorđićeva pala u kapitulu dubrovačkog dominikanskog samostana (1513), poliptih u crkvi Gospe na Dančama (1517).

- Mihajlo Hamzić (umro 1518), djela: „Krštenje Kristovo“ u Kneževu dvoru (1509), triptih obitelji Lukarević u dominikanskoj crkvi u Dubrovniku (1512).

- Vicko Lovrin (umro 1517/18)

- Franjo Matijin

- Kristofor Antunović Nikolin, djela: poliptih u crkvi Gospe od Pakljene kod Suđerđa na Šipanu (1552).

- SJEVERNI JADRAN:

- Bernardo Paretino (oko 1437-1531; Poreč, Padova), djela: fragmentarno sačuvane freske s prizorima iz života sv. Benedikta na zidovima hodnika benediktinskog samostana sv. Justine u Padovi (1489-94).

- Julije Klović (1498-1578; Novi Vinodolski, Venecija, Mađarska, Rim, Mantova, Perugia, Firenza, Parma, Piacenza, Rim; Vasari piše njegov životopis u drugom izdanju „Vita“, o Klovićevom djetinjstvu i školovanju do 18 godine nemamo nikakvih podataka jer Vasari piše o njemu tek od vremena njegovog dolaska u Veneciju 1516, u Rimu mu Giulio Romano postaje učitelj, nakon kratkog boravka u Veneciji putuje u Budim gdje postaje član kraljevskog skriptorija, 1525 ponovno u Rimu, bježi u Mantovu pred pljačku Rima i postaje redovnik, 1540 prelazi u službu kardinala Alessandra Farnesea, poznanstvo sa Michelangelom, prvi uočio darovitost El Greca, a ovaj mu u znak zahvalnosti naslikao portret, umire na dvoru Farnesea, a pokopan je u San Pietro in Vincoli, utjecaji Michelangela, Durera, Raffaela, G. Romana), djela: Beatissimae Mariae Virginis officium tzv. Časoslov Stuart de Rothesay za kardinala Marina Grimanija danas u Londonu (1534-38; „Naviještenje“, „David u molitvi“, „Krist na Lazarevom grobu“, „Raspelo“, „Boj vitezova i kostura“), ilustrirani Komentar poslanici sv. Pavla Rimljanima za kardinala Marina Grimanija danas u Londonu (1537-38; „Obračenje sv. Pavla“), 2 velika lista „Pavao osljepljuje Elimu“ i „Tri teološke vrline“ u Louvreu , ukrasio ilustracijama rukopis Petrarkinih pjesama, ukrasio rimski psaltir za papu Pavla III. (1542), iluminirani kodex Stanze sopra l'impresa d'Aquila di Eurialo d'Ascoli, Časoslov Farnese (Officium Virginis) za kardinala Farnesea danas u New Yorku (1535-46; motivi iz Starog i Novog zavjeta), Townesley Lectionary  iluminiran za kardinala Farnesea a danas u New Yorku (nakon 1550; „Uskrsnuće“, „Posljednji sud“), nekoliko slika malog formata i crteža (crtež „Judita s glavom Holoferna“ nalazi se u Strossmayerovoj Galeriji u Zagrebu), minijaturist.

- ISTARSKE FRESKE:

- majstor Klerigin, djela: freske na trijumfalnom luku crkve sv. Marije u Oprtlju u Istri (1471; „Navještenje“, „Bogorodica s bratimima pod svojim plaštem“, sveci ,proroci).

- Blaž Dubrovčanin, djela: ciklus fresaka u crkvi sv. Duha na groblju sela Nova Vas kod Šušnjevice u Istri (1. pol. 16. st.; kompozicije s Poklonstvom kraljeva, likom Bogorodice na prijestolju okružene anđelima sviračima i prikazom drugih svetačkih likova, te prizorima iz Evanđelja).

- Antun iz Padove, djela: freske u crkvi sv. Roka u Draguču u Istri (1529; „Bijeg u Egipat“), oltarna slika u istoj crkvi (1537), triptih u crkvi sv. Jerolima u Humu (prije 1533).

- Ivan iz Kastva, djela: freske u crkvi sv. Trojstva u Hrastovlju (2. pol. 15. st.; oslikani stupovi, kapiteli i svodovi; „Geneza“ i prizori mjeseci u medaljonima).

 

 

Renesansa u kontinentalnoj Hrvatskoj


- svjetovna arhitektura: fortifikacijska arhitektura (uglavnom talijanski graditelji) ima vodeći značaj; moderniziraju se stari burgovi (Medevedgrad; Ružica); grade se novi kašteli (Gvozdansko; Severin; Bisag; Kneginec; Vrbovec; Erdodyjevo sijelo u Jastrebarskom; kaštel Sisak kojeg su 1544-1550 gradili talijanski i domaći meštri  na čelu sa Pietrom da Milanom); kule i visoko ziđe oko katedrale u Zagrebu (1513-21; Juraj od Ivanića, Petar Alemanus, Jurko Kranec, Petrić Palir); feudalni objekti (Ratkajev Veliki Tabor; tvrđava Zrinskih u Čakovcu; Vinica; Varaždin koji 1544. dobiva renesansne bastione pod nadzorom graditelja Gianmarie i Antonia de Riva po uputama arhitekta Domenica del'Allio; isti arhitekt gradi utvrđenja u Koprivnici, Križevcima i Ivanićgradu); tvrđava Karlovac (1579 započeo gradnju Matija Gambon); Petrinja (1596 gradio Cesare Porta); dvorci feudalaca (Toma Erdody 1603. gradi Nove dvore klanječke, te Kerestinec; Keglevići podižu dvor Lobor i Goricu; Orehovečki grade dvor Gornju Rijeku; Ozalj; Veliki Tabor pregrađen u 16. st.; dvor Ratkajevih Miljana); univerzitetski centar Lepoglava.

- sakralna arhitektura: župna crkva sv. Anastazije u Samoboru (1671-75; gradio Huns Allio; župna crkva sv. Ane u Križevcima (oko 1690); franjevačka crkva u  Klanjcu (1630) i Krapini (1644); zvonik franjevačke crkve u Varaždinu (1634-41); zvonik crkve sv. Marka u zagrebačkom Gradecu (1660; Mazzeti i Donati); zvonik zagrebačke katedrale (1634-41; Ivan Albertal; nestao je pregradnjom 1880).

- profana i sakralna plastika: nadgrobni spomenici (Petru II. Ratkaju u Desiniću 1568; banu Benku Turociju u Vinici 1616); portal zagrebačke katedrale (poč. 1640; Kozma Muller; uklonjen poč. 20. st.); renesansne klupe u zagrebačkoj katedrali (1520); glavni oltar zagrebačke katedrale (1632; kipove radio H. L. Ackermann; izgubljen osim skulpture „Marije s anđelima“).

- slikarstvo: „Rasepeće sa svecima“ u nadbiskupskom dvoru u Zagrebu (oko 1500); slika Bogorodice u Vratišincu (1522; P. Paul).


                                                                                                            Foto: https://hipwallpaper.com/

 

 

Primjedbe

Popularni postovi