KADA LAĐOM KRENEM PUT HELADE - 1. dio


Kada lađom krenem put Helade
po dubokom moru prema jugu,
Kalimera! – zaljevi Lefkade
netom prospu preko sebe dugu.

Priče – moru, odite do Patre!
– Kefalonija mi reče ljuto.
U toj luci Andrijine vatre:
barke, trgovci, neto i bruto.

Apostolu molitvu izustih
te cestom gdje se masline zlate
projurih pored hramova pustih
Olimpije, sve do Kalamate.

Lijepe oči ima Peloponez;
biseri do Jonije, Egeje,
ka Orijentu, gdje se skriva Efez,
Pergam, Troja – rimskoga Eneje.

Ispijam ulje po Argolidi,
zlatni nektar s polja drevne Krete.
Tu nos sve njuši, duša sve vidi,
čak i Pavlove brodove svete.

Pod bedemima Naupliona
iz skifosa meni vino liju,
dok zvuci kitare praiskona,
iz nogu, tijela ples ne otkriju.

Saronski se zaljev blago ljeska
preko Porosa do Salamine.
Među njima poput topla bljeska
sjaje manastiri sa Egine.

Odmah iza nešto strašno vrije
poput zla bika Falarisova.
O, Ateno, reci što mi krije
od davnina tvoja bijela sova.

S Areopaga se sjurih dolje;
Plaka, menta, svila, šafran, vina...
Buzuki, Dalaras, sve najbolje,
evo – Maria me ta kitrina!

Kroz Atiku već me Zefir nosi,
praotac Ahilejevih konja.
Morske soli, melemi u kosi,
od Megare pa do Souniona.

A kad jurnem gore put Lamije,
tamo pored uska Termopila,
Parnas, Delfe – vračare Pitije,
pustih miru Zeusova orla.

Preda mnom se nježno k'o iz pjene
morske, te što Afroditu krije,
u tišini Olimpove sjene
polože ravnice Tesalije.

Po Pindu za kojim Epir sniva,
pod gromadom kamenoga kora,
val kroz bistri Penej tiho pliva,
podno bastiona Meteora.

Prosula se dolom Kalampaka
niz tvrdo stopalo manastirsko;
predvorje sjena hridi iz zraka,
moru daleko, Trikali blisko.

Prema istoku me puti vode
u svjetlinu grada Svete braće.
O, dični Ćirile i Metode
do Moravije o vama znat će.

Solun nosi ime lijepe žene,
jer vrli Kasandar Makedonski,
tu na mjestu nekog starog Terme
njoj u spomen diže dragulj morski.

S filozofskog trga punog vike,
k jugu krajnjem, evo ispred nosa,
tu, na trećem prstu Halkidike  
vidjeh tamne monahe s Atosa.

Već sa ravnih trakijskih obala
pogled zastane na Samotraki,
a divna Nika s otočnih žala
širi krila za svoj prelet laki.


                                                                                                                                   Foto: http://www.fanpop.com/clubs/greece

Primjedbe

Popularni postovi