ORKESTAR VELIKOG KOLEKCIONARA


ZBIRKA DR. IVE TARTAGLIE, GALERIJA UMJETNINA, SPLIT, 11. PROSINCA 2014.–1. OŽUJKA 2015.


Sredinom prosinca sada već prošle godine splitska Galerija umjetnina je ispunila zidna platna svog izložbenog prostora najvećom međuratnom privatnom zbirkom u Dalmaciji. Po prvi put na uvid javnosti izložen je kolekcionarski ansambl splitskog gradonačelnika (1918.–1928.), nešto kasnije i prvog bana Primorske banovine, političara, pravnika i publicista dr. Ive Tartaglie (Split, 1880.–Lepoglava, 1949.). Kao jedan od amblematskih ličnosti u novijoj povijesti Splita, Tartaglia je svojim polivalentnim angažmanom znatno pridonio razvitku grada. U vrijeme njegova rukovođenja Split doživljava značajne urbanističke proplamsaje, ekspandira u okolni ruralni krajobraz, ubrzano se izgrađuje te poprima konture suvremenog gradskog naselja. Čitavo desetljeće upravljanja gradom, Tartaglia utiskuje dubok pečat na politički, gospodarski i kulturni život Splita. U njegovom mandatu izgrađeno je niz škola, knjižnica, otvoren je Salon Galić, a zaslužan je i za izgradnju Ličke pruge 1925. godine, kojom se Split povezuje s unutrašnjošću Hrvatske. Također, u vrijeme njegova stolovanja gradom, Split dobiva i prvi Generalni urbanistički plan razvoja. Ako je Antonio Bajamonti izgradio vodovod i doveo pitku vodu u grad, Tartaglia je zaslužan za elektrifikaciju Splita. Nadalje, pokrenuo je i realizirao projekte izgradnje radničkih i službeničkih stanova na gradskom predjelu Gripe. U njegovo doba obnovljena je Riva s novim nasadima palmi, otvoren je zoološki vrt, proširena i modernizirana luka, izgrađena meteorološka postaja na Marjanu, Oceanografski institut i Zavod za javno zdravstvo, izgrađen vatrogasni dom, dječji i starački dom, proširena i adaptirana bolnica, dok je 1921. ustanovljeno profesionalno kazalište. Nakon trogodišnjeg upravljanja Primorskom banovinom, Tartaglia je posljednje desetljeće svoga života proveo marginaliziran, odbačen i zatvoren. Nakon talijanske okupacije Splita, 1941. godine, kao protivnik fašističkog svjetonazora, biva interniran u Italiji, dočim mu u poratno doba nova vlast nudi novu političku funkciju koju radi bolesti odbija. Također, traže od njega da privoli svog bliskog prijatelja Ivana Meštrovića na povratak u domovinu, što ne želi učiniti vjerojatno poznavajući Meštrovićeve ondašnje stavove. Nešto kasnije, sudi mu se pod optužbama da je u razdoblju dok je bio gradonačelnik i ban potpomagao diktaturu kralja Aleksandra te svoj politički položaj koristio za osobni probitak. Nažalost, kontinuirana izloženost progonima i sudskim procesima potpuno mu uništavaju zdravlje i uzrokuju smrt. Naime, nakon suđenja od 24. lipnja 1948. godine osuđen je na sedam godina zatvora, dvogodišnji gubitak građanskih sloboda i konfiskaciju imovine. Bolestan i razočaran umire u lepoglavskom zatvoru 3. travnja 1949. godine. Njegove nećakinje traže od tadašnjih vlasti da dopuste pokop u Splitu, čemu im je udovoljeno tek četrdesetak godina kasnije.

Otac Galerije umjetnina

Dr. Ivo Tartaglia slovio je kao veliki mecena i ljubitelj umjetnosti, bibliofil i kolekcionar. Njegov kulturološki angažman pokriva i područje likovne kritike, aktivnosti u umjetničkog društvu Medulić, predsjedavanja Društvom umjetnosti i druženja s velikim brojem umjetnika i intelektualaca toga doba u Splitu. Zajedno s Emanuelom Vidovićem, don Franom Bulićem i budućim prvim direktorom Galerije umjetnina, arhitektom Kamilom Tončićem, bio je jedan od inicijatora i najaktivnijih zagovornika osnivanja muzejske ustanove koja bi skrbila o umjetničkoj baštini i bila poticaj budućim likovnjacima. Naime, ideja o formiranju Galerije umjetnina uz veliki zagovor njih trojice, prvi put je javno obznanjena 1908. godine prigodom otvorenja Prve dalmatinske umjetničke izložbe u novoizgrađenom Tončićevu Hrvatskom domu. Naredna dva desetljeća uglavnom su bila usmjerena na prikupljanje umjetnina za buduću Galeriju da bi splitska općina donijela odluku o njezinu osnivanju tek 1. prosinca 1931. godine. Povodom toga Tartaglia navodi: Galerija umjetnina nije luksuz već namirenje jedne nacionalne, kulturne i socijalne potrebe. Bez obzira na to što je fundus Galerije vremenom rastao, ponajprije zahvaljujući brojnim donacijama, donirana Tartaglina zbirka danas čini desetinu njezina fundusa. Naime, Tartaglia je oporukom od 12. svibnja 1947. godine, rodnom gradu darovao svoju desetljećima prikupljanu umjetničku građu vođen strastvenim porivom za likovnošću. Indikativna je činjenica da je nedugo potom i Meštrović 1952. godine također potpisao Darovnicu kojom je hrvatskom narodu darovao kuću i atelijer u Zagrebu, vilu na Mejama i Kaštelet-Crikvine u Splitu te obiteljsku grobnicu u Otavicama, zajedno s velikim brojem umjetnina. Za Tartaglinu zbirku (donaciju) koja obuhvaća preko 550 djela kustos splitske izložbe Božo Majstorovć ushićeno naglašava kako ona ne govori samo o ukusu, kulturi i dometima svog tvorca, već i o povijesnom trenutku jednog grada i šire zajednice koja je ulagala ogromne napore i entuzijazam u hvatanju i promicanju moderniteta. Nadalje, napominje kako to prepoznajemo prvenstveno u djelima umjetnika koji su inaugurirali modernizam u hrvatskoj umjetnosti, dok s druge strane kolekcija otkriva i izraženu kampanilističku notu, što je potpuno razumljivo u nastojanju da se likovna baština sačuva u vlastitoj sredini. O svojoj sakupljačkoj strasti sam će Tartaglia kazati: Bile su mi dvadeset i dvije godine kada sam kupio svoju prvu sliku, odnosno jedan diptihon. Kupio sam ona dva platna hrvatskog slikara Mirka Račkog, koje nose naslov 'Dobra žena' i 'Zla žena'. Bio sam mlad advokat i sjećam se kupio sam sliku uz mjesečnu otplatu od 20 kruna. Veoma sam joj se radovao. Ostalo je došlo samo od sebe. Najprije sam kupovao slike mladih umjetnika, većina ih je u međuvremenu napravila majstorsku karijeru, a kad su mi prilike dozvolile, počeo sam kupovati i starije slike i kipove (…). Uvijek sam kupovao samo takove slike, koje su čuvane ovdje u Splitu. U toku godina u meni se je učvrstila volja da umjetnine Splita sačuvam od toga da odu u inozemstvo.
Važnost Tartagline zbirke je iznimna i u širem nacionalnom kontekstu osobito poradi toga što baštini reprezentativna djela hrvatske Moderne, kao i nedovoljno poznate no izuzetno vrijedne uratke stranih i domaćih majstora iz ranijih razdoblja. Stoga je njena cjelovita prezentacija zasigurno predstavljala višestruki izazov autorima postava koji je neobično elegantan s obzirom na broj eksponata. Izložba je popraćena reprezentativnim katalogom s reprodukcijama svih djela iz Tartagline zbirke koja se nalaze u Galeriji umjetnina, a koje prate stručne i znanstvene obrade kako samih radova, tako i života, političkog i kulturnog djelovanja Ive Tartaglie te konteksta vremena. Nositelji ovog složenog procesa koji je obuhvaćao restauraciju, selekciju, reinvertarizaciju, katalogizaciju, osmišljavanje postava, publikaciju cjelovitog rada kao i niz dodatnih zadataka koji proizlaze iz kompleksnosti projekta ponajprije su kustosi izložbe Božo Majstorović i Iris Slade, dok su kao suradnici sudjelovali Radoslav Tomić, Daniela Matetić Poljak, Dalibor Prančević i Josip Vrandečić.

Od Lazzarinija do Deškovića

Teško je na jednom mjestu kohezirati eklekticizam stilova i umjetnika koji čine Tartaglinu zbirku. No zasebno mjesto unutar postava zasigurno pripada portretima, osobito Tartaglinim. Cata Dujšin-Ribar, markantna dama, koju je Krleža svojevremeno počastio epitetom raskošno lijepe žene, u svojoj se motivici i stilistici permanentno propitkivala, no sugestivni portret splitskog gradonačelnika nedvojbeno spada među njezina najznačajnija ostvarenja. Upravo su portreti i pejsaži najzastupljenije teme slikarice o čijoj ljepoti svjedoče i autoportreti koji su također dio zbirke (Autoportret s crvenim rupcem). Ono što je zanimljivo jest dio oporuke u kojem Tartaglia naglašava da, ako Grad ne prihvati njegovu donaciju, djela se trebaju proslijediti kćerki njegove pokćerke Ivani Machiedo i Cati Dujšin-Ribar. Naime, postoje opravdane hipoteze o ljubavnom odnosu Tartaglie i Dujšin-Ribar. Međutim, Cata nije bila jedina koja je portretirala Tartagliu. Godine 1919. pozirao je i Jerolimu Miši kao odlučan patricij u bijelom odijelu pomalo groteskna izraza. Kronike bilježe kako su mu umjetnine i darivali; bio je prijatelj mnogim umjetnicima. Također redovito bi na izložbama nešto kupio (omiljena mu je bila galerija Ulrich), a često je putovao te posjećivao galerije i antikvarnice. Zabilježeno je i da je jedna postarija Ruskinja dolazila u njegov atelier i u torbi donosila ikone i predmete ruskih izbjeglica kojih je u Splitu bilo dosta. Tartaglia se rado družio i s prezimenjakom Marinom čije ulje Češljanje iz 1924. godine čini jedno od glavnih žarišta cijeloga postava. Zbirka obiluje djelima Medovića (Portret majke), Meštrovića (Bijedna Mara, Nevinost), Babića (Crne zastave), Dobrovića, Paraća (Dječak), Joba (Oštrge), Kršinića (Majčina ljubav), Augustinčića (Ženski torzo), Rašice (Lesce), Vidovića (Melankolija) i ostalih velikana hrvatskog slikarstva 2. polovine 19. i prve polovine 20. stoljeća. U knjizi Životni put Tartaglie druga kći njegove pokćerke Norka Machiedo Mladinić navodi kako je Tartaglia umjetnine sakupljao u deset soba svojega stana, naročito se osvrnuvši na knjižnicu koja je imala vrijedne inkunabule, posmrtnu masku Eleonore Tartaglie, rad Andrije Krstulovića, te neke od prvih radova Ivana Meštrovića (Otac, Konjanik). U jednom dijelu Norka navodi: Čitava je prostorija bila prožeta nekim dostojanstvenim mirom koji je poticao na razmišljanje i na razgovor. Nisu se čuli ni koraci jer je pod bio prostrt ručno tkanim perzijskim sagovima bojanim prirodnim bojama. Spominje i sliku u blagovaonici Bogorodica s malim Isusom i Sv. Ivanom na koju je Tartaglia bio veoma ponosan te ju je s posebnom pažnjom pokazivao gostima. Tada je bila potpisana kao djelo nepoznatog majstora, dok se danas zna da je djelo Gregoria Lazzarinija s konca 17. stoljeća. Na kraju, naglasimo kako postavom nije obuhvaćeno tek tridesetak radova iz Darovnice s obzirom na to da se radi o starijim ikonama i platnima iz ranijih razdoblja koja se nalaze u procesu restauriranja.
Sve navedeno govori o jednoj visokoj razini kulturne osviještenosti i intelektualne te duhovne žeđi za umjetničkim stvaralaštvom bez megalomanskih predznaka i egoističkih stremljenja. Zbirka dr. Ive Tartaglie otkrila je svu sjajnu nutrinu jednog prigušenog dijela splitskog kulturnog identiteta. Trebalo je više od pola stoljeća da se Split oduži jednom od svojih najvažnijih poteštata, kulturnjaka i osnivatelja muzejskog prostora koji je u ovim zimskim mjesecima, barem simbolično, ponovno postao njegov dom.


MARINO TARTAGLIA, Češljanje, 1924., ulje na platnu

CATA DUJŠIN-RIBAR, Autoportret s crvenim rupcem, 1930., ulje na platnu

EMANUEL VIDOVIĆ, Splitski krovovi, oko 1937., gvaš na papiru

MARINO TARTAGLIA, Mrtva priroda, 1921., ulje na platnu

CATA DUJŠIN-RIBAR, Portret Ive Tartaglie, oko 1935., ulje na platnu

JEROLIM MIŠE, Portret Ive Tartaglie, 1919., ulje na platnu

GREGORIO LAZZARINI, Bogorodica s Djetetom, Sv. Ivanom Krstiteljem i anđelom, kraj 17. st., ulje na platnu

VJEKOSLAV PARAĆ, Dječak, 1928., ulje na drvu

   IGNJAT JOB, Oštrige, oko 1931., ulje na drvu

FRANO KRŠINIĆ, Majčina ljubav, oko 1924., bronca

ANGJEO UVODIĆ, Stari brod, 1923., suha igla na papiru

OSKAR KOKOSCHKA, Varijacija na temu X., 1920., iz mape litografija Variazioni su un tema

GRGA ANTUNAC, Majka i dijete, 1924., drvo

JEROLIM MIŠE, Strast, 1914., ulje na platnu

ANTUN AUGUSTINČIĆ, Ženski torzo, 1926., bronca

EMANUEL VIDOVIĆ, Melankolija, 1906./1907., ulje na platnu

LJUBO BABIĆ, Portret Ljube Wiesnera, 1916., ulje na platnu

IVAN MEŠTROVIĆ, Ženski portret, gips

CATA DUJŠIN-RIBAR, Portret Eleonore Tartaglie, ulje na platnu

BRANISLAV DEŠKOVIĆ, Portret Oskara Tartaglie, 1931., bronca

VJEKOSLAV PARAĆ, Grad Split daruje galije kralju Andriji Drugom, 1936., ulje na platnu

MARINO TARTAGLIA, Pejzaž, 1928., ulje na platnu

MARKO RAŠICA, Lesce, 1908., ulje na platnu

NEPOZNATI AUTOR, Glava starca, ulje na platnu

NEPOZNATI AUTOR, Sv. Marija Magdalena, 17. st., ulje na platnu

NEPOZNATI AUTOR, Navještenje, 15. st., ulje na platnu

NEPOZNATI AUTOR (JONSKA ŠKOLA, OTOK ZANTE), Relikvije Sv. Spiridona, 17. st., tempera i pozlata na drvu

NEPOZNATI AUTOR (KRETSKO-VENECIJANSKA ŠKOLA), Bogorodica s Djetetom i Sv. Ivanom Krstiteljem, druga pol. 16. st., tempera i pozlata na drvu

Primjedbe

Popularni postovi